Trond Olav Aaring

Den dagen vi for alvor begynner å forstå dybden av dette å stå sammen for å sikre alle menneskers trygghet, alles rett til å leve et trygt liv, da har vi startet arbeidet med å skape en bedre verden. Uansett hva en tror eller ikke tror, så må vi innse at vårt liv er på jorda. Vi plikter å overlevere jorda i en bedre stand på alle måter til våre etterkommere.