blomster fra Oslo

DOTL fordømmer vold

Drammen og omegn tros- og livssynsforum har en stor variasjon av trossamfunn, menigheter og livssynsforeninger som medlemmer. Dette mangfoldet gjør at vi har ulike teologiske syn på homofili, kjønnsidentitet og andre «skeive tema». Innen ett tros- eller livssynssamfunn kan det også være store meningsforskjeller.

Les mer