Dialog står helt sentralt i DOTLs arbeid. Og dialog har nærmest blitt et moteord. Hva er dialog – eller rettere sagt: Hva mener DOTL med «dialog»?

Hva er dialog?

Norsk akademisk ordbok skiver om ordets opprinnelse: «fra gresk dialogos ‘samtale’, avledet av dialegein ‘samtale, snakke’». Men «samtaler» kan være hissig diskusjon og konstruktiv debatt, småprat og mingling, sjelesorg og fortrolig samtale, og mye mer. Hva kjennetegner dialogen?

  • Målet med dialog er ikke å overbevise de andre eller bli enige. Målet er å forstå den andre bedre.
  • Dialogen er basert på respekt og vilje til å lære.
  • I dialog bruker vi aktiv lytting, stiller åpne spørsmål og tror ikke at vi vet hva
    de andre mener.

Livsdialog

DOTLs styremøter innleder vi med livsdialog. Da velger vi et tema som er viktig i våre liv, og deler våre tanker og erfaringer knyttet til dette temaet, gjerne ut fra eget livssyn/religion. Vi kommenterer ikke på det de andre deler, men kan stille spørsmål for å forstå bedre. Samtalene kan både være en lytterunde der alle etter tur forteller om sine tanker; eller en samtale som bølger mellom de frammøtte.

Vi har taushetsplikt, dvs. at vi ikke gjenforteller til andre det vi har hørt.

Hensikten med samtalene er ikke å overbevise hverandre om rett og galt, men å dele tanker og opplevelser, og på den måten bli bedre kjent med hverandre. Vi viser gjensidig respekt og har et ønske om å forstå hverandre. Å virkelig lytte er viktig. De som deltar på en livsdialog bestemmer selv hvor mye de vil dele.

Eksempel på tema:

  • Hva tenker jeg ut fra mitt tro/mitt livssyn om døden og ev. om liv etter døden?
  • Hva forbinder jeg med ord/begrepet Gud?
  • Hvilken plass/rolle har barnet i mitt livssyn? Hva synes jeg er viktig å gi barna?
  • Hva betyr stillhet og meditasjon i mitt liv/min trosutøvelse?
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Dialogressurser

Vil du lære mer om dialog og finne ut hvordan dere kan bruke dialog som et verktøy for å forstå hverandre bedre? Vi anbefaler å starte med organisasjonen Ung dialogs dialogressurser – disse kan fint brukes av voksne også.

Se SLTs samling Samhold i mangfold. Du kan også laste ned STLs dialogplakat (pdf).

For noen kan Kirkelig dialogsenters «Ressursmateriell om antisemittisme, islamofobi og antisiganisme til bruk i
Den norske kirke» også være relevant, se deres nettsted: siervi.no

Følgende hefter (pdf) kan også være til hjelp: