Lenken er til pdf’er. Noen av de eldre filene er per nå Word-dokumenter, men vil bli konvertert senere.

Styremøter 2018

Protokoll_18-11.pdf

Protokoll_18-10.pdf

Protokoll_18-9.pdf

Protokoll_18-7.pdf

Protokoll_18-6.pdf

Protokoll_18-5.pdf

Protokoll_18-4.pdf

Protokoll_18-3.pdf

Protokoll_18-2.pdf

Protokoll_18-1.pdf

Årsmøtet 2018

Referat årsmøte 2018

Handlingsplan 2018

Årsmelding 2017

Regnskap 2017 og budsjett 2018

Styremøter 2017

Referat styremøte 12-12-2017

Referat styremøte 14-11-2017

Referat styremøte 17-10-2017

Referat 22.08.17

Referat 12.07.17

Referat 20.06.2017

Referat 23.05.2017

Referat 18.04.2017

Referat 14.03.2017

Referat 10.01.2017

Årsmøtet 2017

Referat, årsmøtet 2017

ÅRSMELDING 2016

ÅRSPLAN 2017

Styremøter 2016

Referat 06.12.2016

Referat 08.11.2016

Referat 11.10.2016

Referat 13.09.2016

Referat 23.08.2016

Referat 07.06.2016

Referat 10.05.2016

Referat 13.04.2016

Referat 17.03.2016

Referat 12.01.2016

Statutter:

Statutter årsmøte 2018

Statutter, årsmøtet 2016

Årsmøtet 2016:

Referat årsmøtet 2016

ÅRSMELDING 2015

ÅRSPLAN 2016

Styremøter 2015:

Referat 01.12.2015

Referat 10.11.2015

Referat 13.10.2015

Referat 22.09.2015

Referat 25.08.2015

Referat 16.06.2015

Statutter:

Statutter årsmøte 2014

Årsmøtet 2014:

Referat fra årsmøtet 2014

Forslag til dagsorden

Sak 3. Forslag til vedtektsendring

Sak 4. Årsmelding 2013

Sak 5. Regnskap 2013

Sak 8.Budsjett 2014

Sak 9. Valg

 

Årsmøtet 2013:

Referat årsmøte i DOTL 2013

Årsmelding 2012

Årsplan for 2013

Referat fra styret 2014:

Referat fra styremøte 04.03.2014

Referat fra styremøte 01 14 2014

 Referat fra styret 2013:

Referat fra styremøte 03 12 2013

Referat fra styremøte 04 11 2013

Referat fra styremøte 08 10 2013

referat fra styremøte 22.08,2013

Referat fra styremøte 2013 06 11

Referat fra styremøte 2013 03 11

Referat fra styremøte 2013 02 21

Referat styremøte 2013 01 21

Årsmøtet 2012:

Referat årsmøte DOTL 2012

Årsmelding2011 m-sign Signe og Arne

Årsplan for 2012

Referat fra styret 2012:

Referat fra styremøte 2012 12 03

Referat fra styremøte 2012 10 09_2

Referat styremøte 2012 09 03

Referat fra styremøte 18 06 2012

Referat styremøte 2012 05 09

Referat fra styremøte 2012 04 11

Referat fra styremøte 2012 03 07

Styremøte 09 02 2012

Referat styremøte 2012 01 10

Referat fra styret 2011:

Styremøte i DoTL 2011-11-15

Styremøte i DOTL 2011-10-12

Styremøte i DOTL 2011-08-24

Styremøte i DOTL 2011-06-21

Styremøte i DOTL 2011-04-28

Styremøte i DoTL 2011-03-31

Styremøte i DOTL 2011-02-15

Styremøte i DoTL 2011-01-12

Referat fra årsmøtet 2011:

Referat fra Årsmøtet 2011

Referat fra styret 2010:

Styremøte i DoTL 2010-12-08

Styremøte i DOTL 2010-11-04

Styremøte i DoTL 2010-10-13

Styremøte i DoTL 2010-08-24

Styremøte i DoTL 2010-06-22

Styremøte i DoTL 2010-05-20

Styremøte i DoTL 2010-03-24

Styremøte i DoTL 2010-02-10

Styremøte i DoTL 2010-01-13

Referater fra styret 2009:

Styremøte i DoTL 2009-12-09

referat 14 10 2009

Styremøte i DoTL 2009-09-09

Styremøte i DoTL 2009-04-16

referat 04 03 2009

referat 03 02 2009

Styremøte i DoTL 2009-01-06

Referater fra styret 2008:

referat 19 11 08

referat 22 10 08

referat 04 09 08

referat 20 08  08

referat 26 05 08

Stiftelsesmøtet 8. mai 2008:

referat fra stiftelsesmøte

Referater fra arbeidsgruppen som jobbet frem mot stiftelsesmøtet:

Studietur til Leicester

referat 10 03 08

referat 03 03 08

referat 28 01 08

referat 14 01 08

referat 17 12 07