Oversikt over våre medlemmer. Du kan filtrere tabellen etter navn på organisasjon/menighet og religion.

Navn Religion Nettsted epost Adresse Telefon
Adventkirken Mjøndalen kristendom www.msda.no Fjerdingen 1 3050 Mjøndalen +47 91 56 2402
Bahá’í-samfunnet Drammen bahá'í www.bahai.no drammen@bahai.no Milorgveien 58 3035 Drammen 91 36 26 06
Det islamske fellesskap BiH (DzematDrammen) islam www.izbih.no Nedre Storgata 65 3015 Drammen
Det Tyrkiske Trossamfunnet i Drammen og Omegn islam www.diyanetdrammen.com post@diyanetdrammen.com Rømersvei4 3016 Drammen 46 63 23 52
DNK Bragernes menighet kristendom bragerneskirke.no post.drammen@kirken.no Kirkegata 7 3016 Drammen 32 98 91 80
DNK Fjell menighet kristendom www.fjellkirke.no post@fjellkirke.no Solsvingen 90 3034 Drammen 32 98 91 00
DNK Mjøndalen menighet kristendom www.mjondalenkirken.no post.drammen@kirken.no Vikveien 1 3050 Mjøndalen 32 23 68 60
DNK Nedre Eiker menighet kristendom www.nedreeikerkirken.no ib884@kirken.no Stensethalleen 1 3055 Krokstadelva 32 27 23 20
DNK Strømsgodset menighet kristendom www.drammen.kirken.no/stromsgodset post.drammen@kirken.no Grønland 101 3045 Drammen 32 98 91 00
DNK Strømsø menighet kristendom www.drammen.kirken.no/stromso post.drammen@kirken.no Knoffs gate 2 3044 Drammen 32 98 92 22
DNK Svelvik menighet kristendom kirken.no/svelvik post.svelvik@kirken.no Kontor: Åsgaten 24 3060 Svelvik 32 98 92 50
DNK Tangen menighet kristendom www.drammen.kirken.no/tangen post.drammen@kirken.no Kontor: Knoffsgate 2 3044 Drammen 32 98 92 40
DNK Tranby og Lierskogen meniget kristendom www.kirken.no/tranby lier@kirken.no Kirkesvingen 8 3408 Tranby 32 24 21 21
DNK Åssiden menighet kristendom www.drammen.kirken.no/assiden post.drammen@kirken.no Åkerveien 2 3024 Drammen 32 98 92 00
Drammen Baptistmenighet kristendom drammenbaptist.no drammen@baptist.no Torgeir Vraas plass 7 3044 Drammen 91 74 39 89
Drammen Hindukultursenter hindu drammen.pillayar@gmail.com Tordenskiolds gate 104 3044 Drammen
Drammen moské islam www.drammenmoske.no drammenmoske@gmail.com Solsvingen 116 3034 Drammen 45 17 50 50
Frelsesarmeen, Drammen korps kristendom www.frelsesarmeen.no drammen@frelsesarmeen.no Thornegt 2 3015 Drammen 32 89 80 30
Hindu Sanatan Mandir hindu www.drammentempel.no hsanatan@gmail.com Landfalløya 109 3023 Drammen 93 09 11 96
Human-etisk forbund, Drammen og Lier lokallag sekulær/ateisme/agnostiker human.no/fylker/buskerud/ drammen.lier@human.no Tollbugata 4 3044 45 22 01 70
Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige kristendom www.jesukristikirke.no/ Jojobjerga@gmail.com Elling Holsts gate 15 Drammen 3022 Drammen
Metodistkirken i Drammen kristendom www.metodistkirken.no/drammen annegrete.rorvik@metodistkirken.no Tordenskioldsgate 102-104 3044 Drammen 46 76 83 37
Minhaj Ul Quran Buskerud islam minhajbuskerud@gmail.com Fjellheimgata 6 3011 Drammen 98 88 18 04
På Rett Vei islam rettveidrammen@gmail.com Lauritz Grønlands vei 30 3035 Drammen
Resalat Islamsk og Kulturelt Senter (RIKS) islam resalat@hotmail.no Turveien 18 3303 Hokksund
Sri Guru Nanak Niwas sikhisme www.liergw.no gurdwaralier@gmail.com Nøsteveien 78 b. Lier 3402 Lier
St.Laurentius (Den romersk katolske kirke) kristendom Katolsk Drammen drammen@katolsk.no Cappelens gt. 1 3016 Drammen 32 83 20 19
The Islamic Culture society Buskerud og vestfold islam nasi-jav@online.no Laurits Grønlands vei 30 3035 Drammen 91 66 33 38