Det tyrkiske trossamfunnet i Drammen og omegn

islam   Sunni 

Det Tyrkiske Trossamfunnet i Drammen og Omegn er et muslimsk trossamfunn som har sunni retning. Moskeen er åpent alle dager for bønn. Det er 5 bønner daglig som imamen er tilstede under bønnen.
Vi har koran, leksehjelp og kultur undervisning for damer, barn og ungdom gjennom hele året.
Arrangerer diverse konferanser gjennom hele året med forskjellige temaer.
Under hele Ramazan (faste måneden) har foreningen iftar (servering av mat etter solnedgang) som er åpent for alle.
Arrangerer haj og umre reiser for muslimer gjennom Diyanet.
Tar i mot besøk fra skoler som ønsker å lære mer om islam eller har spørsmål om islam som de lurer på (ungdomsskoler, videregående og høyskoler).
Alle de muslimske helligdagene blir feiret i moskeen med forskjellige arrangementer.
Kvinnelig, norsk teolog i moské

For 5-6 år siden startet Aisegul Kømurcu sin teologisk utdannelse i Tyrkia og er nå klar til å gå inn i jobb i Det tyrkiske trossamfunnet. Hun jobber for tiden som frivillig medarbeider inntil ledelsen i Diyanet bestemmer hvor hun skal ta sin første tjeneste.

Kontaktinformasjon

Det tyrkiske trossamfunnet i Drammen og omegn
Rømersvei 4
3016 Drammen
telefon: 46 63 23 52

Besøkstid: Kan kontaktes på telefon eller komme innom ved bønnetider.

Nettsted: www.diyanetdrammen.com
epost: post@diyanetdrammen.com

Se også oversikt over kontaktpersoner (kun tilgjengelig for innloggede medlemmer og andre som er gitt tilgang – dvs. utvalgte offentlig ansatte).

Gode samtaler om fred

En kveld med god mat og gode samtaler ga både inspirasjon til videre arbeid og nye kjennskap.

Velkommen tirsdag 14. november

DOTL har gleden av å invitere til årets siste åpne møte. Der får du sjansen til å bli kjent med nye mennesker – og med DOTLs arbeid og den nye loven om tros- og livssynssamfunn.

Kontaktmøte for DOTLs medlemmer 10.mars, kl.19.30 – 21.00.
Kontaktmøte for DOTLs medlemmer 10.mars, kl.19.30 – 21.00.

Styret i DOTL inviterer til kontaktmøte hvor vi ønsker dialog med våre medlemmer om hvordan DOTL skal jobbe fremover. Hvordan kan vi jobbe bedre? Kom gjerne flere, inntil tre, fra hvert tros- og livssynssamfunn. Metodistkirken…