Drammen Hindu kultursenter

hindu   Chaivam(Tamilske hinduer) 

Etnisk dominans: indisk, tamilsk

Hindu symbol
Drammen Hindu Kultursenter ble stiftet i 2003 og hører til Shiva-delen av hinduismen. Her er Shiva hovedguden, og de to barna Ganesha og Murugan er også viktige guddommer. Drammen Hindu Kultursenter sitt tempel er dedikert til Ganesha. I det tamilske miljøet er tempelet kjent som Drammen Pilliyar. Pillayar er et annet navn for Ganesha. Foreningen er selvstendig og ledes av et styre med 9 medlemmer. Hver måned er det styremøter der alt som angår tempelet blir bestemt. Det er ingen ansatte i foreningen. Styreleder er Kobal Visvalingam og Kalamani Sriskandarajan er forstander og åndelig leder.

Relevante artikler

hindu alter
Gudstjeneste med sang, bønn og hellig måltid: Pajana i Drammen Hindu Kultursenter

Lokalet er svært beskjedent og ingen ville komme på at et tamilsk tempel for guden Ganesha skulle finnes innen veggene på det gamle bydelssenteret på Fjell. Skoene utenfor døren og lyden av sang innenfor viser likevel at det er her gudstjenesten foregår.

Kontaktinformasjon

Drammen Hindu kultursenter
Laurits Grønlandsvei 30
3035 Drammen
telefon: 99 04 37 26

Besøkstid: Fredager 19:00 - 20:00

Nettsted:
epost: drammen.pillayar@gmail.com

Se også oversikt over kontaktpersoner (kun tilgjengelig for innloggede medlemmer og andre som er gitt tilgang – dvs. utvalgte offentlig ansatte).

Gode samtaler om fred

En kveld med god mat og gode samtaler ga både inspirasjon til videre arbeid og nye kjennskap.

hindu alter
Gudstjeneste med sang, bønn og hellig måltid: Pajana i Drammen Hindu Kultursenter

Lokalet er svært beskjedent og ingen ville komme på at et tamilsk tempel for guden Ganesha skulle finnes innen veggene på det gamle bydelssenteret på Fjell. Skoene utenfor døren og lyden av sang innenfor viser likevel at det er her gudstjenesten foregår.

Åpent møte 09. februar
Åpent møte 09. februar

09. februar hadde vi årets første åpne møte! Møtet ble holdt i Fjell bydelshus og Drammen Hindu Kulturforening var vertskap. Drammen Hindu Kulturforening fortalte litt om hinduismen og om hvordan de er organisert. Deretter hadde…