Drammen Baptistmenighet

kristendom   Protestantisk evangelisk baptistisk 

Drammen Baptistmenighet er en kristen menighet. Vi samles til gudstjeneste hver søndag, og har i tillegg kor, kvinnegrupper, ungdomsklubb og familiearbeid. Alle våre samlinger er i prinsippet åpne for alle.

Relevante artikler

Mormons bok, teateret
Bruke tro til veiledning og problemløsning

Elisabeth B. Skare, informasjons- og samfunnskontakt for Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, forteller i DOTLs kronikkserie om hvordan kirken i stedet for å kritisere musikalen «Mormons bok», brukte humor og benyttet muligheten til å misjonere. Hun skriver at vi alle kan lære av dette:

Kontaktinformasjon


Drammen Baptistmenighet
Torgeir Vraas plass 7
3044 Drammen
telefon: 91 74 39 89

Nettsted: drammenbaptist.no
epost: drammen@baptist.no

Se også oversikt over alle medlemmer og oversikt over kontaktpersoner (kun tilgjengelig for innloggede medlemmer og andre som er gitt tilgang – dvs. utvalgte offentlig ansatte).

Drammen baptistkirke
Drammen baptistmenighet

Åpent under festivalen: mandag 15. september kl 20–21 minikonsert med kirkens kor og omvisning.

foto: Jan-Tore Egge, Wiki commons
DOTLs årsmøte

Vi har gleden av å invitere alle DOTLs medlemmer og andre interesserte til årsmøtet for 2019. Møtet vil bli avholdt i baptistkirken på Strømsø tirsdag 12. mars kl 19-21. Vi håper at minst én person per menighet/forening stiller på årsmøtet. Det blir en interessant og givende kveld!

Dialog skaper forståelse og fred

Baptist og styremedlem i DOTL Niels Fredrik Skarre skrev om Martin Luther King jr og andre baptisters samfunnsengasjement i DOTLs kronikkserie.