Koordinator: Ingeborg Altern Vedal, e-post: koordinator@dotl.no, tlf: 94 13 18 16

Styreleder: Ivar Flaten, epost: styreleder@dotl.no, tlf: 41 54 58 49

Møterom: Grønland 60 (v/Papirbredden og Union Scene). Lokalet deles med Drammen Minoritetsråd. De fleste møtene skjer i lokalene til de forskjellige medlemmene.

Org.nr: 894 054 212
Postadresse: Postboks 2067, 3003 Drammen
Konto: 1503.09.12680

DOTLs styre

Navn Organisasjon Verv Periode
Ivar Flaten Fjell menighet, Den norske kirke Leder 2017-19
Lasse Stølen Adventkirken i Mjøndalen Nestleder 2017-19
Kobal Visvalingam Drammen Hindu kultursenter Kasserer 2016-18, 2018-20
Jan-Otto Eek Nedre Eiker menighet,
Den norske kirke
Styremedlem 2017-19
Torkild Balog Human-Etisk Forbund Lier og Drammen Styremedlem 2017-19
Trond Olav Åring St Laurentius. Den romersk katolske kirke Styremedlem 2018-20
Mustafa Gezen Det tyrkiske trossamfunn Styremedlem 2018-20
Sufian Sarwar Drammen moské Styremedlem 2018-20
Niels Fredrik Skarre Baptistkirken i Drammen Styremedlem 2018-20