Koordinator: Ingeborg Altern Vedal, e-post: koordinator@dotl.no, tlf: 94 13 18 16

Styreleder: Ivar Flaten, epost: styreleder@dotl.no, tlf: 41 54 58 49

Vi har kontor i underetasjen i Fjell kirke.

Org.nr: 894 054 212
Postadresse:

DOTL c/o Fjell kirke
Solsvingen 90,
3035 Drammen

Konto: 1503.09.12680

DOTLs styre

Navn Organisasjon Verv Periode
Ivar Flaten Fjell menighet, Den norske kirke Leder 2017-19, 2019-21
Mustafa Gezen Det tyrkiske trossamfunn Nestleder 2018-20
Lasse Stølen Adventkirken i Mjøndalen Kasserer 2017-19, 2019-21
Kobal Visvalingam Drammen Hindu kultursenter Styremedlem 2016-18, 2018-20
Trond Olav Aaring St Laurentius. Den romersk katolske kirke Styremedlem 2018-20
Sufian Sarwar Drammen moské Styremedlem 2018-20
Niels Fredrik Skarre Baptistkirken i Drammen Styremedlem 2018-20
Sissel Bjørnsen Human-Etisk Forbund Lier og Drammen Styremedlem 2019-21
Hanne Thorgersen Metodistkirken i Drammen Styremedlem 2019-21
F.v. Kobal Visvalingam, Sissel Bjørnsen, Hanne Thorgersen, Ivar Flaten, Niels Fredrik Skarre, Sufian Sarwar, Lasse Stølen og Trond Aaring.
F.v. Kobal Visvalingam, Sissel Bjørnsen, Hanne Thorgersen, Ivar Flaten, Niels Fredrik Skarre, Sufian Sarwar, Lasse Stølen og Trond Aaring.