Eksistensiell omsorg: helse- og omsorgstjenester i møte med tro & livssyn

Strømsø menighetshus, Den norske kirke og Kirkelig dialogsenter Drammen Knoffs gate 2,Drammen

Velkommen til en fagdag med interessante og inspirerende foredrag! Arrangementet er for alle som jobber med helse- og omsorgstjenester, og for ansatte og frivillige i tros- og livssynssamfunn. Dagen er et ledd i det viktige…

Gratis