Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

Årsmøte 2023

tirsdag 14. mars @ 19:00 - 21:00

Velkommen til årets årsmøte tirsdag 14. mars kl 19 i Drammen sentrum.

Programmet vil bli oppdatert. Sted ikke bestemt, det blir i Drammen sentrum. Gi beskjed om du ønsker å låne et rom til Maghrib i forkant av møtet eller Isha etter møtet eller i slutten av møtet. Vi regner med å være ferdig før kl 21.

Påmelding via nettskjema.

Program

Vi viser fram bredden av skjønnheten i våre religioner og livssyn, og utfordrer våre medlemmer til å finne noen som kan synge en salme, en sang e.l. Dere får ca 2 minutter hver. Er det noen ungdom eller andre hos dere som vil framføre en sang? Ta kontakt med adrien@dotl.no!

Samtale om DOTLs arbeid og vilkårene for dialog, tros- og livssynssamfunn. Last ned handlingsplanen (pdf) under, eventuelt klikk på lenken til Handlingsplan (Google Docs).

Dagsorden for den formelle delen av møtet

 1. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere (forslag publiseres senere)
  • Forslag til ordstyrer:
  • Forslag til referent:
  • Forslag til underskrivere:
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes av årsmøtet.
 3. Foreløpig Årsmelding (pdf) eller årsmelding (Google Docs).
  Forslag til vedtak: Årsmelding 2022 er mottatt av årsmøtet.
 4. Årsregnskapet publiseres senere
  Forslag til vedtak: Resultatregnskap med balanse, noter og revisjonsberetning for 2022 godkjennes av årsmøtet.
 5. Last ned budsjettet (pdf) eller se budsjettet (Google Sheets). Budsjettet består av flere sider, klikk på lenken øverst for å bla mellom sidene.  Forslag til vedtak: Budsjettet tas til orientering av  årsmøtet.
 6. Hva skal DOTL jobbe med i dette året? Se Handlingsplan 2023 høyere opp
  Forslag til vedtak: Handlingsplanen er mottatt årsmøtet.
 7. Fastsettelse av kontingent: DOTL har lik kontingent for alle medlemmer. Andre lokale grupper har andre løsninger, som DOTL på sikt kan vurdere. Det er viktig for styret at kontingenten ikke stopper noen fra å bli medlem. Kontingenten har stått stille siden 2018 da den ble satt til 1.000 kr per medlemssamfunn, med konsumprisindeksen tilsvarer dette ca 1.200 kr i år. De siste årene har kontingenten vært 2-4% av DOTLs inntekter. Styret foreslår å justere kontingenten til 1.500 kr for 2024.
 8. Valg. Valgkomiteens innstilling publiseres senere:
  • Styre
   1.  
   2.  
   3.  
   4.  
  • Revisor:
  • Valgkomitéen:
   1. Sajid Mukhtar, Drammen moské
   2. Didar Singh, Sri Guru Nanak Niwas
   3.  
 9. Endring av vedtekter: §4 sier ikke at kontingent må være betalt for at medlemmet skal ha stemmerett. Selv om det er sedvane i Norge, er det lurt å skrive dette eksplisitt. 

  Første del av paragrafen per nå:
  § 4 Årsmøtet
  a) Alle medlemmer i DOTL har en stemme i årsmøtet, som skal normalt avholdes i første kvartal (innen 31. mars).
  b) 50% av medlemmene i DOTL må være tilstede for å gjennomføre Årsmøtet.
  c) Hver medlemsorganisasjon har 1 – en – stemme.

  Forslag til endring:
  § 4 Årsmøtet
  a) Årsmøtet skal normalt avholdes i første kvartal (innen 31. mars).
  b) 50% av medlemmene i DOTL må være tilstede for å gjennomføre Årsmøtet.
  c) Hver medlemsorganisasjon har 1 – en – stemme. Stemmeretten forutsetter at årskontingent er betalt før årsmøtet finner sted. 

 10. Eventuelt

Valgkomiteen

Gi gjerne forslag til personer som kan sitte i styret eller ha andre verv. Valgkomiteen valg@dotl.no  består av:

 • Signe Myklebust, Den norske kirke
 • Sajid Mukhtar, Drammen moské
 • Didar Singh, Sri Guru Nanak Niwas

Påmelding

Påmelding via nettskjema.

 

Detaljer

Dato:
tirsdag 14. mars
Tid
19:00 - 21:00
Kategorier for Arrangement:
,

Arrangør

DOTL