Nyhetsbrev september 2023

Dette er nyhetsbrevet fra DOTL for september 2023. Les og del dette gjerne videre!

Fagdag om tro- og livssyn i helsevesenet

Velkommen til en fagdag med interessante og inspirerende foredrag! Arrangementet er for alle som jobber med helse- og omsorgstjenester, og for ansatte og frivillige i tros- og livssynssamfunn.

Dagen er et ledd i det viktige arbeidet for å i vareta at alle som er avhengige av helse- og omsorgstjenester skal få tilrettelegging og bistand for å kunne utøve sin tro og sitt livssyn, slik de har krav på.

Vi har et samlet et knippe foredragsholdere som vil inspirere deg til å utøve eksistensiell omsorg. Vi håper dagen vil gi deg faglig påfyll, samt mot og motivasjon til å løfte fram temaet der du er. Her møtes vi på kryss og tvers av bakgrunner, slik at vi kan høste erfaringer fra hverandre og bedre samhandlingen mellom offentlige tjenester og tros- og livssynssamfunn.

  • Tør vi snakke om tro og livssyn i helsevesenet?
  • Vet vi hva som er lov og ikke lov å snakke om?
  • Hvem har ansvaret for å ivareta behov for eksistensielle samtaler og religionsutøvelse?
  • Er tro og livssyn et behov alle mennesker har?

Seminaret er en del av vårt chaplaincy-prosjekt. Se program og meld deg på her!

Festivalplakat

Drammen Sacred Music Festival

Drammen Sacred Music Festival drar i gang igjen 16.-24. september. Festivalen har vært et årlig arrangement i Drammen siden 2010. Drammen-området er kjent for sin internasjonale befolkning og festivalen legger stor vekt på dialog og å involvere ulike grupperinger. Festivalens visjon er å legge til rette for møter som berører, beveger og skaper mening og har ambisjon om å være en sentral festival i dette landskapet.

Tema i år er “Håp” og DOTL vil bidra med tekster om håp fra ulike hellige skrifter og tradisjoner. I tillegg…

Les mer om festivalen her: https://www.drammensacred.no

Kommune- og fylkestingsvalg

Til frivillige lag og foreninger i Drammen
 
11. september er det valg til nytt kommunestyre i Drammen kommune, og forhåndsstemmeperioden er godt i gang. Ved valget i 2019 var valgdeltakelsen blant følgende tre kategorier; norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, norske statsborgere som er norskfødte med innvandrerforeldre og utenlandske statsborgere, vesentlig lavere enn blant norske statsborgere uten innvandrerbakgrunn. Ett av tiltakene Drammen kommune iverksetter for å øke valgdeltakelsen blant innbyggere med annen bakgrunn enn norsk, er filmer på 12 ulike språk som forteller hvordan man stemmer i Norge.
 
Vi håper at dere har lyst og anledning til å spre informasjon om disse filmene i deres kanaler og nettverk, og samtidig oppfordre andre til å spre filmene videre i sine nettverk, slik at vi sammen bidrar til at flest mulig bruker stemmeretten sin ved høstens valg. Alle filmene kan lastes ned og deles fra denne nettsiden: https://www.drammen.kommune.no/politikk-samfunn/politikk/kommunestyre-og-fylkestingsvalget/filmer/
 
Jo flere som bidrar til å dele filmene, både av lag og organisasjoner og privatpersoner, jo flere potensielle velger når vi. 
 
Tusen takk for at du og dere bidrar til økt valgdeltakelse i Drammen kommune!

Fortsatt sykemelding

Koordinator er fortsatt sykemeldt og hennes vikar, Nina kan kontaktes på koordinator@dotl.no og på telefon: 930 36463. Det vil bli noe redusert aktivitetsnivå i høst på grunn av denne sykemeldingen.