Velkommen, Therese!

Therese Skaar ble ansatt som prosjektleder for chaplaincy i DOTL 7. februar og er allerede i full sving. Hun vil gjerne ha deg med.

Nå i starten samler Therese kunnskap – om DOTL, om fagfeltet chaplaincy og om hvordan tjenestene organiseres i Bergen og Oslo. Selv om hun er fersk i DOTL, kjenner mange i Drammen henne allerede – blant annet gjennom arbeidet med kirkens teaterskole. Hun er selv katolikk og har jobbet både i den katolske kirke og i Den norske kirke.

– Kirke og kristen enhet har betydd mye for meg, sier Therese.

Du kan påvirke

Chaplaincy kan oversettes til «livssynsbetjening», det vil si alle tjenester en prest gjør i en institusjon. Disse kan grupperes i følgende:

 • Seremonier slik som gudstjeneste, dåp og vigsel
 • Handlinger utført for enkeltpersoner, slik som forbønn og nattverd
 • Eksistensielle samtaler (innen kristendommen kalt sjelesorg)

I tillegg kan både presten og andre ansatte slik som sykepleiere utføre livssynsbetjening ved legge til rette for trosutøvelse, f.eks. få tak i bønneteppe eller bistå med rituell vask før bønn.

Brenner du for saken og/eller har relevant bakgrunn? Da vil vi ha deg med i chaplaincy-utvalget! DOTLs fagutvalg består av representanter for våre medlemssamfunn og andre frivillige.

Oppgaver:

 • delta på et innledende møte, der du kan komme med dine tanker og ideer som prosjektleder kan ta med i prosjektet
 • gi prosjektleder innspill per Google chat, e-post eller telefon underveis, hvis du har anledning (korte spørsmål)
 • delta på ett møte før sommeren og ett mot slutten av prosjektet
 • eventuelt hjelpe til med rekruttering av informanter og andre deltakere i prosjektet og praktisk hjelp på arrangement for samarbeidspartnerer m.m.

Møtene kan være på dag eller kveldstid, ut fra hva som passer medlemmene i utvalget.

Vi vil gjerne ha med deg som har erfaring fra institusjon som enten:

 • ansatt
 • pasient/bruker
 • pårørende
 • student

Kontakt Therese på telefon 93644860 (torsdag) og e-post therese@dotl.no

Ønsker et likeverdig tilbud

Chaplaincy-prosjektets visjon er at alle som er tilknyttet en institusjon i Drammen eller Lier som pasient/bruker eller student, får mulighet til å utøve sin tro eller livssyn og får et likeverdig tilbud om samtaletjeneste.

Prosjektets mål:

 • Få kunnskap om situasjonen i dag:
  • Hva mener institusjonene, tros- og livssynssamfunnene og brukerne at behovet er?
  • Hva gjøres i dag?
 • Avdekke forbedringspotensiale og hvordan DOTL kan bidra til at behovene blir oppfylt.
 • Bidra til at institusjonene og tros- og livssynssamfunn utvikler en felles forståelse for hverandres egenart og er bevisste på hverandres kompetanse

Therese skal jobbe med prosjektet fram til årsskiftet.

– Jeg drømmer om at prosjektet fører til en konkret resultat: En praktisk håndbok og at institusjonene forstår hvilken ressurs våre kontaktpersoner kan være, sier hun.

Dialog i hjemmet

De siste femten årene har Therese studert litt og jobbet med ymse ting, men først og fremst vært mor.

– Jeg har fire barn og er en over gjennomsnittlig engasjert mamma. Mitt samfunnsengasjement har først og fremst vært å invitere folk hjem.

Ved Thereses middagsbord har naboer blitt kjent, på tvers av bakgrunn, tro og livssyn.

– Moder Teresa er et av mine forbilder og  hun snakket om at fred i verden starter med fred i hjemmet. På samme måte tenker jeg at fred i verden må starte med fred og god dialog hjemme i byen vår. For meg handler freds- og dialogarbeid om praktiske handlinger, ikke fine fraser og flotte teorier

Kreativ sirkusdirektør

Therese har alltid vært kreativ og startet sitt eget sirkus som 8-åring. I vår setter hun i gang med et sirkusprosjekt for yngre barn og psykisk utviklingshemmede i kirken og på CV-en hennes står bl.a. klovnekurs.

– Jeg håper min evne til å tenke kreativt og komme i kontakt med mennesker blir en styrke også i dette prosjektet.

Therese tror det fleste tros- og livssynssamfunn kommer til å være åpne og positive til prosjektet og oppfordrer alle interesserte om å kontakte henne.

– Jeg gleder meg og er veldig åpen for innspill. Ikke nøl med å ta kontakt!

Therese jobber torsdager og kan nås på telefon 93644860 og e-post therese@dotl.no