Nyhetsbrev februar 2023

Nyhetsbrevet har følgende saker:

Dette nyhetsbrevet er også sendt på e-post. Har du ikke fått denne e-posten? Sjekk spam eller kontakt Ingeborg!

Årsmøtet DOTL

Vi minner om årsmøte tirsdag 14.mars, kl 19-21. Møte finner sted i Strømsø menighetshus, Knoffs gate 2 (rett overfor Strømsø kirke).

Påmelding i nettskjema som ligger på https://www.dotl.no/event/arsmote-2023/
Der finner du også årsmelding, årsregnskap, budsjett og handlingsplan.

Valgkomiteen består av:

 • Signe Myklebust, Den norske kirke
 • Sajid Mukhtar, Drammen moské
 • Didar Singh, Sri Guru Nanak Niwas

Gi gjerne forslag til personer som kan sitte i styret eller ha andre verv. Kontakt valgkomiteen på valg@dotl.no

Koordinator Ingeborg er sykemeldt i minst en måned, frem til ca 15. mars. E-post blir ikke besvart, men Ingeborg kan kontaktes på telefon.
Ved spørsmål angående årsmøtet kan Anne kontaktes på e-post: anne@kirkeligdialogsenter.no

Chaplaincy-prosjektet trenger deg!

Therese Skaar
Therese Skaar

Therese Skaar ble ansatt som prosjektleder for chaplaincy i DOTL 7. februar og er allerede i full sving. Hun vil gjerne ha deg med. Chaplaincy-prosjektets visjon er at alle som er tilknyttet en institusjon i Drammen eller Lier som pasient/bruker eller student, får mulighet til å utøve sin tro eller livssyn og får et likeverdig tilbud om samtaletjeneste.

Brenner du for saken og/eller har relevant bakgrunn? Da vil vi ha deg med i chaplaincy-utvalget! DOTLs fagutvalg består av representanter for våre medlemssamfunn og andre frivillige.

Oppgaver:

 • delta på et innledende møte, der du kan komme med dine tanker og ideer som prosjektleder kan ta med i prosjektet
 • gi prosjektleder innspill per Google chat, e-post eller telefon underveis, hvis du har anledning (korte spørsmål)
 • delta på ett møte før sommeren og ett mot slutten av prosjektet
 • eventuelt hjelpe til med rekruttering av informanter og andre deltakere i prosjektet og praktisk hjelp på arrangement for samarbeidspartnerer m.m.

Møtene kan være på dag eller kveldstid, ut fra hva som passer medlemmene i utvalget.

Vi vil gjerne ha med deg som har erfaring fra institusjon som enten:

 • ansatt
 • pasient/bruker
 • pårørende
 • student

Kontakt Therese på telefon 93644860 (torsdag) og e-post therese@dotl.no

Jordskjelv i Tyrkia og Syria

I forbindelse med jordskjelvene i Tyrkia og Syria har det vært både lokale og nasjonale innsamlingsaksjoner. Den tyrkiske moskeèn i Rømers vei, samlet inn flere lastebillass med nødhjelp.

Det er også mulig å støtte hjelpearbeidet gjennom flere organisasjoner. Les artikkel Klar tale: https://www.klartale.no/norge/2023/02/07/hva-slags-innsamlinger-kan-du-stole-pa/

Når troen gjør skade

Velkommen til spennende samtale i Adventistkirken, Mjøndalen, 22. februar kl 18:00-19:30

For noen er oppveksten med en tro forbundet med trygghet, glede og et godt nærvær. Troen er blitt en positiv ressurs for livet. Andre, oppvokst i samme miljø, ender opp med å forbinde troen med skyld, skam, utenforskap og ikke minst frykt. Noen får angst, PTSD og depresjoner. Hvordan blir det slik? Hvordan kan vi forebygge?

Med Aslaug Olette Klausen og Harald Giesebrecht vil snakke sammen om hva de har observert og lært om barn, tro og traumer.  Etterpå åpnes det for spørsmål og innspill fra salen.  

Aslaug Olette Klausen har skrevet boken Ingen er så trygg i fare – Samtaler om tro og traumer. Hun leter i boken etter både en forklaring på og et språk for hva som gikk så galt i oppveksten i Den norske kirke. Hun snakker med både fagpersoner og andre som sliter etter en oppvekst i liknende kristne miljøer. 

Harald Giesebrecht er en av de nasjonale lederne for Adventistkirkens ungdomsarbeid. Han har utviklet Vær-Varsom-plakaten for kristen barne-oppdragelse for nettopp å forebygge tros-traumer. Han har også skrevet boken Ærlig talt, Gud som konfronterer voldelige gudsbilder.

Ledermøtet

Tusen takk til ordfører Monica Myrvold Berg, Drammen kommune, og Tunsberg-biskop Jan Otto Myrseth for at de var med på vårt ledermøte i januar. Stor takk også til paneldeltakerne, de andre gjestene og alle som hjalp til med det praktiske.

Dette ble en kveld med mange gode samtaler – se utdragene på vårt nettsted
https://www.dotl.no/2023/01/gode-samtaler-startet-jubileet

Åpne møter

Ypsilonsamtale med Ivar Flaten på Biblioteket, Papirbredden, torsdag 9.mars kl 19-21. 

Se gjerne vår oversikt over andre møter m.m.

DELTA-kurs

Har dere ferske styremedlemmer i deres tros- og livssynssamfunn?
Vi kan holde kortversjonen av DELTA kurset for deres trossamfunn, eller for flere trossamfunn sammen.
Send en e-post til Ingeborg, koordinator@dotl.no, så svarer hun når hun er tilbake i jobb.

Livssynsåpne lokaler

STL sentralt og lokale grupper skal gjennomføre en form for «vandring» mellom seremonirom på Østlandet mandag 27. mars. Stedene som skal besøkes: 

 • Teglen, Spikkestad
 • Vestfold krematorium, Stokke
 • Orelunden, Sandefjord
 • Porsgrunn seremonirom, Eidanger (helt nytt!)

Alle som ønsker det kan melde seg på, mer informasjon kommer.

Faktura kontingent

Faktura med innbetaling av  medlemskontingent ble sendt ut 1.februar 2023.
Hvis dere ikke har mottatt denne, kontakt kasserer Lasse Stølen, e-post: kasserer@dotl.no

Drammen sykehus

Vi har sendt e-post til Vestre Viken helseforetak angående rom for rituell vask og stille-rom  i nye Drammen sykehus. Vi fikk følgende svar; 

I nytt sykehus i Drammen bygges det et seremonirom. Dette rommet skal være et samlingssted hvor pårørende og personale kan oppleve høytid og stillhet, og der eksistensielle og religiøse behov kan ivaretas. Rommet skal kunne benyttes av alle trossamfunn. I tillegg er det et mindre stillerom for alle sykehusets brukere, uavhengig av trosretning og livssyn. Begge disse rommene er lett tilgjengelig for pasienter, besøkende og ansatte.

Det blir også bygget et eget rom for stell og visning av avdøde som er tilrettelagt for rituell vask.

Andre nyhetsbrev

Vi minner om disse nyhetsbrevene som du kanskje også burde abonnere på: /meld-deg-pa-nyhetsbrev/