Ledig stilling: chaplaincy

Vi er på jakt etter en person som kan ta ansvar for vårt chaplaincy-prosjekt. Er det deg?

Om stillingen

Vi søker etter en prosjektmedarbeider i 25% stilling, som skal gjennomføre vårt chaplaincy-prosjekt. Chaplaincy kan oversettes til «livssynsbetjening», det vil si alle tjenester en prest gjør i en institusjon. Disse kan grupperes i følgende:

 • Seremonier slik som gudstjeneste, dåp og vigsel
 • Handlinger utført for enkeltpersoner, slik som forbønn og nattverd
 • Eksistensielle samtaler (innen kristendommen kalt sjelesorg) 

I tillegg kan både presten og andre ansatte slik som sykepleiere utføre livssynsbetjening ved å legge til rette for trosutøvelse, f.eks. få tak i bønneteppe eller bistå med rituell vask før bønn.

Prosjektets visjon: At alle som er tilknyttet en institusjon i Drammen eller Lier som pasient/bruker får mulighet til å utøve sin tro eller livssyn og får et likeverdig tilbud om samtaletjeneste.

Prosjektets mål: 

 • Få kunnskap om situasjonen i dag: 
  • Hva mener institusjonene og tros- og livssynssamfunnene at behovet er?
  • Hva mener pasienter, pårørende og deres representanter/organisasjoner at behovet er?
  • Hva mener tros- og livssynssamfunnene at behovet er?
  • Hva gjøres i dag?
 • Avdekke forbedringspotensiale og hvordan DOTL kan bidra til at behovene blir oppfylt.
  • Oppsummere erfaringer fra andre byer 
 • Bidra til at institusjonene og tros- og livssynssamfunn utvikler en felles forståelse for hverandres egenart og er bevisste på hverandres kompetanse

Les prosjektbeskrivelsen her  

Arbeidsoppgaver

 • Innhente kunnskap fra andre steder i Norge og utlandet (lignende prosjekter, forskning og faglitteratur), delta på seminar o.l.
 • Etablere kontakt med samarbeidspartnere i det offentlige og andre organisasjoner
 • Etablere kontakt med ledere og andre i tros- og livssynssamfunn
 • Lede og delta på fysiske og digitale møter
 • Arrangere seminar/konferanse
 • Gjennomføre spørreundersøkelser og dybdeintervju
 • Utarbeide en rapport

Utdanning, språk og erfaring

Personlig egnethet og totalkompetanse teller mer enn formell utdanning. 

 • Må ha digitale ferdigheter og beherske bruk av tekstbehandler, regneark, presentasjonsverktøy, digitale møter og chat. Vi bruker Google Workspace inkludert Google Chat. 
 • Må være selvstendig og ta ansvar.
 • Erfaring med å lede lignende prosjekter er en fordel. Kompetanse på spørreundersøkelser og forskningsintervju er ønskelig. 
 • Bør ha noe kompetanse på fagfeltet, så bakgrunn fra helse- og omsorgssektoren, religion/livssynsområdet og/eller mangfoldsarbeid er et stort pluss. 
 • Erfaring med religionsdialog er en fordel.
 • Kunnskap om hvordan offentlige institusjoner fungerer, er en fordel. 
 • Bør har erfaring med frivillig arbeid for en organisasjon, forsamling eller stiftelse. 
 • Erfaring med nettverksbygging er en fordel. 
 • Formell universitetsgrad er ikke nødvendig, hvis erfaring fra frivillig og betalt arbeid har gitt deg kompetansen vi trenger.
 • Må kunne uttrykke seg forståelig på norsk muntlig og skrive godt norsk. 
 • Må kunne lese engelsk faglitteratur.
 • En fordel med ferdigheter i andre språk, spesielt arabisk, russisk, urdu og spansk.

Egenskaper

Du vil få hovedansvar for prosjektet så det er viktig at du er selvgående og klarer å jobbe strukturert. Du vil samarbeide med et fagutvalg og rapportere til koordinator og styret, så du må være villig til å endre kurs etter andres innspill. 

Du er empatisk. Stillingen handler mye om kontakt med andre mennesker, fra høyt utdannede ansatt i offentlige institusjoner, til pasienter og pårørende med lite norskkunnskaper. Det er viktig at du trives med å jobbe med mennesker, ikke er redd for å ta kontakt og at du møter mennesker annerledes enn deg selv med respekt. 

Er du en person med smittende entusiasme, vil vi gjerne ha deg med på laget!

Vi tilbyr

 • Fleksibel arbeidstid: Det viktige er ikke når du arbeider, men at oppgavene blir utført godt. Du må være tilgjengelig for noen møter på dagtid og kveldstid.  
 • Fleksibelt arbeidssted: Velg selv om du vil ha hjemmekontor eller kontorplass på Strømsø. Fysiske møter vil være i Drammen og Lier. 
 • Et meningsfylt og givende arbeid. En mulighet til å starte opp noe som kan bli viktig for mange mennesker framover, spesielt for folk i kriser. 
 • Lønn omtrent tilsvarende Den norske kirke 
 • Det kan være aktuelt å øke stillingen noe, hvis du ønsker å bidra med andre oppgaver i DOTL

Kontakt oss

Har du spørsmål eller vil du søke? Kontakt koordinator: Ingeborg Altern Vedal
koordinator@dotl.no
tlf: 94 13 18 16

Vi tar imot søknader fortløpende. Stillingen er en prosjektstilling for 2023.