Gode samtaler startet jubileet

Den 8. mai er det 15 år siden DOTL ble stiftet og vi startet jubileumsåret med et ledermøte med middag i Fjell kirke, kombinert med omvisning i Drammen moské og kulturkveld i kirken. Under middagen ble det gjort opptak av panelsamtalen og nå kan du lytte til den her.

Ledermøtet var en del av biskopen i Den norske kirke sin visitas i Strømsø bykirke og Austad Fjell menighet. Tunsbergs biskop, Jan Otto Myrseth, og Drammens ordfører, Monica Myrvold Berg, talte på møtet, det får du høre mot slutten av episoden.

I panelsamtalen deltok styreleder i DOTL, Martin Vestøl, nestleder Nasim Rizvi, Sukhvinder Singh Jhotti, Didrik Søderlind (Human-Etisk Forbund) og Ivar Flaten. Martin, Sukhvinder og Ivar var med på etableringen i 2007 og 2008 og har vært aktive i dialogarbeidet på ulikt vis siden da. Dialogprest Karoline Faber ledet samtalen.

Følg podkasten Ypsilonsamtaler:

Tusen takk til alle som bidro, både i det offentlige samtalene, i samtalene rundt bordene etterpå og med alt det praktiske. Takk også til Drammen moské for omvisning og kulturkomiteen i Austad Fjell menighet for arrangementet etter ledermøtet. Der ledet Bjørn Olav Nordal samtale mellom moskeens styreleder Sajid Muktar og biskopen, med temaet «Religion i det offentlige rom», og Massah fra Sammen for Norge fortalte sin historie.

Spesielt takk for besøket til ordfører og biskop. Velkommen tilbake!

Under har vi hentet ut noen sitater fra samtalen, lytt til podkasten for å høre dem i en sammenheng.

Ivar Flaten

Når man sitter sammen i styret og jobber gjennom problemstillinger og prøver å finne løsninger, jobber man i et fellesskap. Vi er blitt venner, mange av oss, og stoler 100% på hverandre.

Sukhvinder Singh Jhotti

Er det en grunn til å leve i frykt for hverandre, eller finnes det andre måter å løse ting på?

 

Da kunne jeg møte hvem som helst, for når du er trygg på deg sjøl, så er det ikke noe problem.

Martin Vestøl

Vi er flinke til å se muligheter og vi forstår at vi er like. Men at vi er like betyr ikke at vi er enige om alt. Noe av styrken ved DOTL er at vi kan være uenige.

Nasim Rizvi

Det at Drammen er en foregangskommune har ikke kommet av seg selv. Det er veldig viktig å rekruttere flere inn i disse foranene. Der har vi som sitter i DOTL en jobb å gjøre.

Didrik Søderlind

I andre steder i verden heter det religionsdialog, der snakker religiøse mennesker sammen. Mens i Norge har humanistene insistert på å være med fra starten. (…) [Styre]leder for Samarbeidsrådet for tros- og livssyn[samfunn] i Norge er generalsekretær i Human-Etisk forbund. Human-Etisk forbund representerer katolikker, sikher, hinduer og muslimer overfor norske myndigheter.

 

Vi er nødt til å finne ut hvordan vi kan leve sammen. En av de beste tingene med Norge er at vi kan ha ulike tro og livssyn uten å være redde.

Monica Myrvold Berg

Det er en ting dere er litt bedre på enn oss: dialog. Hos oss blir det ofte mer debatt. (…) Dialog handler ikke om å forandre andre, om å overbevise, eller diskutere seg fram til løsninger. (…) Det handler om å finne felles verdier gjennom å lytte til hverandre.

Biskop Jan Otto Myrseth og ordfører Monica Myrvold Berg
Jan Otto Myrseth

Det finnes berre éin menneskeheit. Det er måten vi ser kvarandre på, som er avgjerande.

Alle foto: Tunsberg bispedømme/Henrik Guii-Larsen