Etterlysning: Ungdom

Kjenner du ungdom som tør å snakke om sin tro / sitt livssyn foran andre? Kontakt oss!

Vi trenger ungdom som er aktive i deres menighet, trossamfunn eller forening, og oppfordrer alle våre medlemmer om å foreslo minst én ungdom til følgende oppgaver:

 • Bli intervjuet om hvordan det er å være ungdom i tros- og livssynssamfunn og hva de ønsker fra voksne. Intervjuene skal bli til en film som skal brukes på ledermøtet og URO-seminar. 
 • Bli med i URO-prosjektet: Lage podkast og/eller framføre fortellinger fra ungdoms liv. 
 • Synge en sang på årsmøtet 14. mars.

Hvem hos dere kan bidra til en eller flere av disse oppgavene? Ønsket alder ca 13-21 år.

Dette kan også være aktuelt for ungdom som ikke er med i noen av våre medlemssamfunn.

Kontakt Ingeborg for å bli med på URO: uro@dotl.no mobil: 94 13 18 16.

Er det noen ungdom eller andre hos dere som vil framføre en sang? Ta kontakt med adrien@dotl.no!

Bli med på URO!

URO-bilde
Del gjerne bildet i sosiale medier og på meldinger, med bildeteksten under.

Bildetekst:

URO-podden er laget av ungdom, for ungdom og voksne. Nå har redaksjonen plass til flere ungdommer! Vil du være med eller bare vite mer? Send e-post til uro@dotl.no.

Om URO

URO er en forkortelse for ungdom, religion og oppvekst. URO-prosjektet skal gi ungdom mulighet til å bli hørt og hjelpe voksne forstå hvordan det er å være ungdom i dag. Ungdomstiden har vel alltid brakt med seg uro: Kroppen, følelsene og tankene forandres, bekymringene øker, man havner lettere i konflikt.

Det kan skape ekstra uro om man vokser opp med to verdisett: Ett hjemme og ett i storsamfunnet. Hva gjør du når dine religiøse normer kræsjer med samfunnets sekulære? Hva gjør du når foreldrenes kultur er svært annerledes enn norsk kultur? Hva gjør du når alle drar deg i ulike retninger og ingen forstår deg?

URO består av tre deler:

 • seminar: samtaler mellom personer i like situasjoner
 • kurs: opplæring av ungdom
 • podkast: samtaler om tematikken

Til podkasten trenger vi:

 • programledere
 • tekniker/redigerer
 • markedsførere

Første sesong laget vi i fjor vinter, nå er vi klare for en ny sesong! Bli med! Lytt gjerne til forrige sesong på uro.dotl.no

Send søknad til uro@dotl.no Fortell om hvem du er og hvorfor du vil jobbe med podkasten. Arbeidet med podkasten er delvis betalt. Vi kommer til å jobbe mye med den i januar og februar, og også utover våren. Du får opplæring.

kurset lærer ungdom å fortelle sin egen eller en venns historie framfor et publikum. Kurset vil bli holdt i februar. Meld din interesse nå!

Seminarene holder vi for henholdsvis:

 • foresatte
 • ledere og frivillige i menigheter
 • ansatte i skole, ungdomsklubber, helse- og sosialtjeneste
 • ungdom

Les mer her: Bestill URO-seminar!

Fotomontasje: Bilder fra STL og Canva. Jente i rød kappe er fotografert av Erlend Sæverud