Nyhetsbrev september 2022

Nyhetsbrevet har følgende saker:

Vi håper du har tid til å lese hele og deler nyhetsbrevet med andre i ditt trossamfunn 🙂

Åpne hellige rom

Om under to uker starter Drammen Sacred Music Festival. Festivalen er ikke bare musikk og konserter, du kan også se på utstillinger og film, og lytte til interessante samtaler i serien Ordet er dekket. På Lönneboseminaret kan du lære om freds- og dialogarbeid. 

Vi i DOTL inviterer til tre turer til Åpne hellige rom:

  • Lier: søndag 18. september på tidlig ettermiddag
  • Bragernes: tirsdag 20. september ettermiddag/kveld
  • Fjell og Strømsø: søndag 25. september ettermiddag

Det blir satt opp busstransport søndagene. Turene er gratis og det blir servert mat. Obligatorisk påmelding, se vårt nettsted 

Åpne hellige rom gir deg en mulighet til å bli kjent med ulike religioner. På hver tur viser vi fram litt av mangfoldet vårt område byr på. Vi tror at de møtene som oppstår mellom mennesker på slike turer gjør oss litt klokere, hjelper oss å forstå dem som tror og tenker annerledes enn oss, og kan føre til nye vennskap.

Markedsføring – hva dere kan gjøre: Vi sender dere plakater o.l. som dere kan dele ut til deres medlemmer. Og vi håper dere nevner Åpne hellige rom på gudstjenester, bønnesamlinger og andre arrangement. Dere kan gjerne melde dere som medarrangører på Facebook, se oversikt på Facebook.

Kanskje kjenner du noen andre som også burde inviteres med, f.eks. en lærer?

Hvem hos dere passer til et fagutvalg?

Kan du selv eller noen andre bidra i DOTL? Les teksten på vårt nettsted og tenk gjennom hvem i ditt tros- eller livssynssamfunn du kan utfordre. Finn din oppgave! 

DOTLs medlemsturné

DOTLs styre vil gjerne bli bedre kjent med våre medlemssamfunn og at deres medlemmer skal bli bedre kjent med oss. Derfor ber vi om å få komme på besøk. Når passer det at vi kommer til dere? Les mer på vårt nettsted. Får vi komme?

Kurstilbud: Sammen for Norge

Sammen for Norge er et kurs for ungdom og unge voksne mellom 16 og 26 år som ønsker å bli bedre kjent med de ulike kulturene og religionene som farger samfunnet vårt. Vi ønsker å bygge broer mellom ulike kulturer og religioner for å motvirke fremmedfiendtlighet, rasisme og ekstremisme.

Kjenner du noen i riktig aldersgruppe? Be dem melde seg på! Les mer på Forandringshusets nettsted. 

Kurstilbud: Antisemittisme

DOTL og STL vil 1. desember arrangere et kurs på Holocaust-senteret på Bygdøy. Vi kommer tilbake med mer informasjon. Fint om du setter av datoen allerede nå! Målgruppe er alle med lederposisjoner i trossamfunn samt alle som jobber med ungdom. 

Samtale med Hans-Christian Holm

Hans-Christian Holm har i mange år vært reiseleder på Aktive fredsreiser som tar med ungdom til Tyskland og Polen for å lære om holocaust. For et drøyt år siden leverte han en anmeldelse på imam Noor Ahmad Noor for posting av grove antisemittiske utsagn på Facebook. Hør samtalen mellom Holm og Ivar Flaten. 

STLs Mangfoldsfest

Fra torsdag 15. til mandag 19. september samles bredden av landets tros- og livssynsamfunn i Tønsberg for å feire frivilligheten i en Mangfoldsfest. Du finner denne og andre nyheter fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Norge her: Nyhetsbrev september

Høringssvar Koronakommisjonen

Regjeringen inviterte til høring om Koronakommisjonens andre rapport. Rapporten kan leses her: NOU 2022:5 og dette er vårt svar. Vi skriver bl.a. «vi savner også at religion, eksistensielle behov og tros- og livssynssamfunn blir tydelig vurdert». Vi anbefaler at myndighetene jobber tett med frivilligheten, inkludert tros- og livssynssamfunn framover. Da står vi bedre rustet ved neste krise og myndighetene vil ha mer kunnskap om trossamfunnenes behov.

Andre relevante svar: