blomster fra Oslo

Religions- og livssynsledere fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og STL Oslo samlet seg søndag 26. juni til en vandring opp til åstedet, hvor de la ned blomster.
Foto: Hans Olav Arnesen, STL

Prideblomster