På besøk i hovedutvalget

Vil du få en kort orientering om DOTL, vår historie og vårt arbeid? Se presentasjonen vi holdt for politikere i Drammen kommune.

Takk til Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet i Drammen kommune som inviterte oss på besøk. Onsdag 6. april holdt vi et innlegg for politikerne. Dessverre var det ikke mulig å lese notatene på skjermen, så det var ikke alt som kom med. Presentasjonen inklusiv notater kan leses under.

Last ned PDF av presentasjonen