Meld deg på DELTA-kurs!

DOTL og Drammen minoritetsråd inviterer til DELTA-kurs for styremedlemmer i frivillige organisasjoner og menigheter. Kurset gir kunnskap om hvordan man driver en forening, menighet eller trossamfunn, og går også inn på de mer menneskelige sidene ved frivillig arbeid.

Det kan være veldig givende å jobbe i en frivillig organisasjon, menighet eller lign­ende. Du blir del av et fellesskap og får bidra til at andre har det bra.

Men det kan også være frustrerende.

 • Du må vite hvilke plikter du har og klare å finne fram i byråkrati, lover og regler. Det kan oppleves som en jungel og du trenger en machete!
 • Du kan få ansvar for forholdsvis mye penger. Har dere kunnskap og rutiner som sørger for at pengene blir brukt slik de skal?
 • Det kan være stor uenighet om hva foreningen/menigheten skal mene og jobbe med. Klarer dere å løse konflikter på en god måte?
 • Det er ikke alle som melder seg som faktisk bidrar. Hva gjør du når du føler du må dra lasset alene?

For å hjelpe deg med disse utfordringene har vi laget DELTA-kurset. DELTA står for delegere, engasjere, lede, tjene og ansvar. Dette er stikkord som vi mener beskriver det å ha et styreverv.

Kurset kan tas uavhengig av erfaringsnivå, men er særlig relevant for de med lite styreerfaring. Kurset er også særlig tilrettelagt for innvandrere som er mindre kjent med praksis innenfor frivilligheten i Norge, men også folk med mye erfaring fra norsk frivillighet vil ha nytte av kurset.

Hensikten med kurset er å styrke deltakernes kompetanse til å sitte som styre­medlemmer i tros- og livssynssamfunn, lokallag/menigheter av disse og andre foreninger. Etter gjennomført kurs skal deltakerne forstå styrets rolle og ansvar, kjenne til de vanligste organisatoriske tiltakene gjennom året, og bidra til styrets arbeid.

NB! Vi har bare 20 plasser på kurset, så det er lurt å melde seg på raskt (se skjemaet nederst). Maks 2 personer fra hver forening.  Vi oppretter venteliste ved behov.

Praktisk informasjon

Hvor: Jasmin kvinnekafé, Knutepunkt Strømsø, Telthusgata 8, 3044 Drammen

Når: Kurset går over 3 lørdager, á 5 timer. Vi serverer lunsj.

 • lørdag 23. oktober kl 10-15
 • lørdag 6. november kl 10-15
 • lørdag 27. november kl 10-15

Målgruppe: Styre­medlemmer i foreninger etc. som er medlem i DOTL eller Drammen minioritetsråd. Styre­medlemmer fra andre foreninger kan også delta, men må betale kursavgift.

Pris: gratis for medlemmer, 200 kr for ikke-medlemmer
Ved påmelding må man betale 300 kr for å sikre sin plass. Etter at kurset er ferdig får våre medlemmer refundert hele beløpet, mens deltakere fra andre foreninger får refundert 100 kr. Hvis man ikke møter på kurset uten å gi beskjed eller uten gyldig fravær (sykdom o.l.), blir kursavgiften ikke refundert.

Ta med: Notatblokk og skrivesaker. PC/nettbrett om du ønsker.

Kursplan

Kurset består av forelesninger, gruppeoppgaver og mulighet for å stille spørsmål. Temaene vi dekker er:

 • Organisasjonsstruktur
 • Årsmøtet
 • Styret og styreverv
 • Økonomi og tilskudd
 • Arbeidsgiveransvar
 • Ta gode beslutninger
 • Arbeide digitalt
 • Ansvar og delegering
 • Lokaler
 • Ivaretakelse av frivillige
 • Organisasjonskultur
 • Maktmisbruk, overgrep m.m.

Påmelding

Påmelding består av to ledd:

 1. Fyll ut skjemaet under.
 2. Når du får bekreftet plass (per e-post) må du betale kursavgift.

Påmeldingen er bindende.

Illustrasjonsbilde tatt av WOCinTech Chat from New York City, United States