Dialog når det stormer

Forrige uke ble vi konfrontert med frastøtende, antisemittistiske uttalelser og holdninger som drammensimamen Noor Ahmad Noor tilknyttet menigheten Minhaj-ul-Quran har publisert på Facebook. Dette er uakseptable holdninger og uttalelser som vi tar sterkt avstand fra. Det finnes ingen unnskyldninger eller bortforklaringer for denne typen uttalelser.

Vi vil takke Hans-Christian Holm for at han bringer disse ytringene frem i lyset, og for den ryddige og konstruktive måten han gjør det på. Det gjør det lettere for oss som ledere å ta tak i problematikken.

Minhaj-ul-Quran Buskerud er medlem i Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) – en møteplass for menigheter og livssynsforeninger i vårt lokalområde siden 2008. DOTL består av 27 ulike menigheter som representerer en rekke ulike religioner og livssyn. Vi er intet «meningsfelleskap»og kan ofte stå langt fra hverandre i meninger og oppfatninger, både som organisasjoner og enkeltpersoner. Vi er ikke samlet i DOTL fordi vi har lik tro, like meninger, eller er enige i hva de andre organisasjonene tror, står for, eller sier – heller det motsatte. Vi har søkt sammen fordi vi ønsker å lære om hverandres livssyn og synspunkter gjennom personlig og utfordrende meningsbrytning og dialog, og slik bidra til et sterkere samhold i et mangfoldig, livssynsåpent samfunn.

Som dialogforum jobber DOTL aktivt med å skape den gjensidige tilliten og respekten som er nødvendig for å hindre polarisering, konflikter og radikalisering. Vi viker ikke unna nødvendige – og til tider ubehagelige diskusjoner oss imellom. Vi er tydelige på eget ståsted, tar aktive grep, utfordrer og hjelper hverandre til positiv endring. Det er nettopp de sterke relasjonene, respekten, og den tilliten vi møysommelig har bygget opp oss imellom som gjør det mulig å få til konstruktiv dialog når temperaturen blir høy og avstandene store.

På dette grunnlag er vi nå, tross alt, optimistiske:  Vi har allerede fundamentet som trengs for ærlige samtaler om antisemittisme, konspirasjonsteorier og rasisme; og vi har gode støttespillere i det som blir en krevende prosess. Ervin Kohn i Det mosaiske trossamfund (DMT) skal ha ros og stor takk for det motet og engasjementet han legger for dagen, og ikke minst for en åpen invitasjon til samarbeid. Vår paraplyorganisasjon, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, vil også være en viktig hjelp. 

Det er ikke til å stikke under stol at det er en stor og vanskelig jobb som står foran oss som ønsker å bidra til en positiv endring. Vår tillit til Minhaj-ul-Quran og Noor Ahmad Noor har fått et alvorlig skudd for baugen. Vi er glade for beklagelsen Noor Ahmad Noor er kommet med, men den er i seg selv på langt nær er nok. DOTL vil derfor aktivt jobbe med Minhaj-ul-Quran og andre aktuelle miljøer for å bekjempe slike holdninger og ytringer vi nå har sett. Det er krevende, men vi tror på fortsatt kontakt og felles arbeid for å bidra til økt refleksjon og selvransakelse og reelt endrede holdninger. Bare slik kan vi bygge et robust samfunn med rom for egenart, men med en klar stemme mot utålelig antisemittisme.

Martin Vestøl
Styreleder, Drammen og omegn tro- og livssynsforum (DOTL)

Denne kronikken er skrevet som en reaksjon på artikler i ulike medier første uke i august 2021. Saken er bl.a. omtalt her:

Bildet øverst er satt sammen av skjermdumper fra disse artiklene.