Sett tro og livssyn på dagsorden!

Drammen kommune inviterer til høring, si din mening om politikernes forslag til hvordan drammenssamfunnet skal se ut i 2040 og hvordan vi skal komme dit!

En kommunes langtidsplaner består av en samfunnsdel og en arealplan. Begge deler kan være viktige for tros- og livssynssamfunn, både for det daglige arbeidet og i det overordnede slik som å få på plass gode forsamlingslokaler. 

Si din mening

logo
Prosjektsymbol hentet fra Drammen kommune

DOTL vil invitere til en fysisk eller digital samling på sensommeren eller tidlig høst for å diskutere Drammen kommunes planer. Vi oppfordrer alle interesserte til å lese gjennom kommunens høringsutkast i løpet av sommeren.

På samlingen vil du både få vite mer om DOTLs arbeid med disse planene og gi innspill til vårt høringssvar. Vi håper også at mange blir inspirert til å gi egne høringssvar. Nå har vi sjansen til å vise kommunenes politikere og byråkrater hvilke roller tros- og livssynssamfunn i Drammen har for lokalsamfunn og enkeltmennesker!

DOTLs arbeid til nå

Da arbeidet med den nye kommunen startet så vi at tro og livssyn knapt var nevnt i dokumentene som forberedet sammenslåingen. På ledermøtet i 2019 spurte prosten i Den norske kirke i Drammen hvilken rolle tros- og livssynsamfunnene skal få i den nye kommunen.

– Det er frustrerende å lese i heftet «Drammens nye veivalg» og se at tro, religion og livssyn ikke er nevnt. Det ser ut som kommunen har en berøringsangst med den religiøse delen av livet. Vi som sitter her er ressurser, bruk oss, oppfordret Kjell Ivar Berger.

Dessverre ble ikke innspillene tatt til følge. Da det første høringsutkastet til samfunnsdelen av den nye kommuneplanen ble lagt fram i vinter, var våre tema fortsatt usynlige: 

  • Tro, religion og livssyn
  • Overgangsriter
  • Utøvelse av tro i dagliglivet
  • Rollen menigheter, trossamfunn og livssynsforeninger har og arbeidet de gjør

Igjen tok vi opp disse temaene både muntlig i et møte med politikere og skriftlig som svar på en spørreundersøkelse. Våre svar fikk følge av mange andre: Nye former for medvirkning ga over 800 innspill til kommuneplan Kanskje druknet våre innspill, for i det nye høringsutkastet har de ikke blitt tatt til følge. 

Vi påpekte dette før behandlingen i formannskapet i juni, se pdf lenger ned. Denne gangen ble vi hørt! Flere politikere påpekte at våre tema må med i den endelige planen. 

Dette var likevel bare en etappeseier, nå er det viktig at flere kommer på banen og gir kommunen innspill om disse temaene. Vi håper derfor både DOTLs medlemmer og andre menigheter, foreninger, tros- og livssynssamfunn vil bli med på arbeidet i august. 

Les mer