Nyhetsbrev mai 2021

Nyhetsbrevet har følgende saker:

 • Problemer med e-post
 • Besøk fra skoler
 • Koronavaksine
 • Gjestebud
 • Drammen Sacred Music Festival
 • Våre planer til høsten

Vi håper du har tid til å lese hele 🙂

Kommer ikke e-post fra oss fram?

Dessverre er det noen som ikke får e-post vi sender. Kan du som mottar denne e-posten sjekke med dine kolleger o.l. om de også fikk den? Hvis ikke be dem lese denne saken og ev. kontakte meg: Artikkel på vårt nettsted

Tar dere imot besøk?

STLs
    logo

STL har startet et prosjekt om det å vise skoleklasser og andre rundt i hellige rom. Hvis dere i et normalår pleier å ha besøk håper vi dere blir med på prosjektet!

Svar på spørreundersøkelse

Vi ber dere om å svare på denne undersøkelsen: https://forms.gle/WCazXdS7Yf3ZxMUFA

Svar for hvordan det var i vanlige år, før korona.

Bli med på seminar

STL inviterer til et (digitalt) seminar torsdag 3. juni kl 18-20 på Zoom. Seminaret skal handle om pedagogiske grep for å gjøre omvisninger enda bedre.

Program:

18:00 Generalsekretær i STL ønsker velkommen
18:05 Presentasjonsrunde
18:15 Celine Brynsett presenterer forskning om ekskursjoner i KRLE-undervisningen
18:45 Julie Ane Ødegaard fra Raftostiftelsen: Hvordan møte fordomsfulle spørsmål
19:15 Lokale eksempler
19:30 Diskusjon

Påmelding til Anne Sender: anne.sender@trooglivssyn.no

Et stikk for fellesskapet

Skal vi komme ut av covid-19 pandemien, må vi oppnå flokkimmunitet. Det kan skje gjennom naturlig infeksjon og vaksinasjon. Hvis alle som kan lar seg vaksinere er de med på å beskytte personer som ikke kan vaksineres og andre sårbare mennesker, fordi smittespredningen i befolkningen blir lav. I tillegg hjelper du deg selv: Vaksinen forebygger sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten at du blir utsatt for alvorlig bivirkninger.

I vårt område vaksineres nå middelaldrende uten underliggende sykdommer. Vi henter derfor fram igjen en kampanje fra februar: #etstikkforfellesskapet

Vi oppfordrer alle til å la seg vaksinere – og gjerne gå foran som et godt eksempel. Du kan f.eks. laste opp en et bilde eller en film av deg selv i sosiale medier og bruke emneknagg #etstikkforfellesskapet Hvis du tagger oss kan vi dele bildet ditt videre, bruk @dotlforum

Les mer:

Gjestebud

En hilsen fra Ivar Flaten

Gjestebud logo

Fjorårets Gjestebud måtte avlyses på grunn av koronapandemien. Det var første avlysning i Gjestebudets 15-årige historie. I år håper og regner vi med å kunne gjennomføre på selve FN-dagen, 24. oktober kl. 17.00. I år blir arrangementet gjennomført i Mjøndalen adventkirke. Drammen kommune har alltid støttet opp om Gjestebud og vi viderefører og forsterker dette samarbeidet i år. Årets tema er «Takknemlighet», en feiring av vårt samhold og fellesskap i den nye og større kommunen. Gjennom de de 14-15 månedene som har gått siden pandemien traff oss, har frivillige organisasjoner, lag, foreninger og menigheter jobbet sammen med myndighetene for å komme gjennom pandemien på best mulig måte. Mange har gjort mer enn noen kan forlange, mange har blitt syke og vi har alle merket konsekvensene.

Bilde fra måltid i
     adventkirke«There is something profoundly satisfying about sharing a meal. Eating together, breaking bread together, is one of the oldest and most fundamentally unifying of human experiences.» Barbara Coloroso

Styret inviterer til årsmøte onsdag 2. juni 2021 kl 19 der vi også skal snakke om årets program. Vi håper du har lyst til å være med på årsmøtet og viser til vår hjemmeside www.gjestebud.net der det er informasjon å finne om Gjestebudet. Styret er innstilt på å fortsette arbeidet, men ser gjerne at styret suppleres med et par personer.

Vennligst meld tilbake til meg, så får du lenke til årsmøtet (som foregår på Zoom).

Beste hilsen,

Ivar Flaten
Styreleder Gjestebud Norge
styreleder@gjestebud.net

Telefon: 415 45 849

 

Frivillige Drammen Sacred Music Festival

Festivalens
    plakat

Drammen Sacred Music Festival bygger broer gjennom kulturopplevelser med lokale, nasjonale og internasjonale aktører. Bli med og la deg berøre! Årets tema er røtter.

Festivalen starter lørdag 18. september og avsluttes søndag 26. september. Festivalen trenger frivillige hjelpere. Jo tidligere du melder deg, jo større er sjansen for at du får være med på de arrangementene du har lyst til å oppleve! Meld deg som frivillig til Signe Myklebust sm984@kirken.no

Planer til høsten

Vi håper at vi fra høsten av kan begynne å jobbe mer normalt. Her er noen av prosjektene vi jobber med, ta kontakt med meg om du vil vite mer:

 • Åpne hellige rom under Drammen Sacred Music Festival: Guida turer for 10. klasse og voksne
 • Digitale hellige rom: Lage digitale ekskursjoner fra hellige hus i Drammen og Lier
 • Veiledning for omvisere i tros- og livssynssamfunn
 • URO – ungdom, religion og oppvekst: seminar, kurs og podkast om å leve i krysspress
 • BRO – barnvern, religion og oppdragelse: legge til rette for kontakt mellom barnevern og religiøse minoriteter
 • Jakten på gode lokaler: hjelpe menigheter m.m. med å skaffe forsamlingslokaler
 • Kurs for styremedlemmer i menigheter o.l. foreninger

Hilsen Ingeborg

Ingeborg Altern Vedal
koordinator

koordinator@dotl.no
mobil: 94 13 18 16

Drammen og omegn tros- og livssynsforum
www.dotl.no