Nye koronaregler

Fredag kom regjeringen med nye regler som skal gjøre det lettere å samles i hellige hus.

Mange har signalisert at medlemmer er frustrert og triste fordi de i lang tid ikke har kunnet oppsøke sitt gudshus og delta på gudstjenester, bønn o.l. Vi er derfor svært glade for oppmykingen i de nasjonale reglene, men understreker viktigheten av å følge alle smitteverntiltak og selvsagt holde seg oppdatert på de reglene som til enhver tid gjelder lokalt.

I Drammen kommune gjelder de nasjonale forskriftene for arrangement, mens Lier kommune har egen, strengere forskrift: Koronainformasjon i Lier kommune

I Regjeringens pressemelding fredag heter det:

«Flere arrangører har påpekt at dagens krav om fastmonterte seter rammer aktørene ulikt og kan være vanskelig å praktisere. Regelen nå er at man kan være 10 personer innendørs ved arrangementer, men likevel 200 personer hvis alle sitter i fastmonterte seter.

Regjeringen gjør derfor endringer i regelverket for arrangementer. Kravet om fastmonterte plasser erstattes med krav om faste, tilviste sitteplasser. Det innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Denne endringen åpner for større arrangementer i langt flere lokaler.»

Fra og med 23.02.21 gjelder følgende:

  • Kravet om fastmonterte seter blir erstattet med et krav om faste tilviste plasser.
  • Når de nye reglene trer i kraft, natt til tirsdag 23. februar, vil opp til 100 deltakere kunne delta i gudstjenester og tilsvarende samlinger i guds- og forsamlingshus.
  • Forutsetningen er at tros- og livssynssamfunnet kan sørge for at smittevernreglene blir overholdt. Det gjelder ikke minst 1-metersregelen og kravet om faste tilviste plasser på gulv eller seter. Det er arrangøren som har ansvaret for at smittevernreglene overholdes. 
  • I noen kommuner er smittetrykket høyt. I disse kan det gjelde egne regler. En hver organisasjon må sikre at man følger gjeldende regler i sin kommune.
  • Fredag ble det kjent at under kapittel 5 – om forsterkede smittevernstiltak i enkelte kommuner vil det ved særlig høyt tiltaksnivå (kap 5a) være mulig å ha åpne gudshus uten arrangement (unntak: begravelser), ved høyt tiltaksnivå (5b) vil det være mulig å ha gudstjenester med inntil 20 (unntak: begravelser (100), barnedåp og vielser) og ved ganske høyt tiltaksnivå (5c) være altså opptil 100.
  • Følg med på nye nasjonale forskrifter som kommer ganske snart.

Se også:

Informasjon til befolkningen

Vi benytter også anledningen til å be dere om hjelp til å informere befolkningen. Begge kommunene har laget informasjon på flere språk:

Lier kommune har laget filmer om vaksine på flere språk: https://www.youtube.com/channel/UCNvmQzMqd77dS8DyU0BG6AQ 

STL har startet en kampanje i sosiale medier med emneknagg #etstikkforfellesskapet. Vi oppfordrer dere alle til å promotere vaksinering! Les mer på STLs nettsted: https://www.trooglivssyn.no/ta-et-stikk-for-fellesskapet/

Vi jobber også med et nytt nettsted med all koronainformasjon på 25 ulike språk. Vi sender ut mer informasjon så snart det er klart!