Husk å søke tilskudd – digitalt!

Alle tros- og livssynssamfunn med minst 50 medlemmer kan søke om statstilskudd. Frist for å søke tilskudd er 1. mars og søknaden gjøres digitalt.

Tros- og livssynssamfunn skal bruke en ny digital løsning til å sende inn søknad om registrering, krav om tilskudd, årsrapporter, regnskap, søknader om godkjenning av vigsler m.m. 

Tros- og livssynssamfunn kan kreve tilskudd fra staten, hvis følgende er oppfylt:

 • minst 50 tilskuddstellende medlemmer i trossamfunnets medlemsregister
  • har selv meldt seg inn eller av forelder
  • er bosatt i Norge
  • er ikke medlem i annet trossamfunn
 • enten:
  • ikke mottatt tilskudd før: må være registrert etter den nye trossamfunnsloven paragraf 4
  • tidligere mottatt: anses registrert i to år fra og med 1. januar 2021

For å bli registrert og for å sende søknad om tilskudd må styreleder eller annen i trossamfunnet logge inn med ID-porten hos statsforvalteren (tidligere fylkesmannen).

Les mer

Statsforvalteren (fylkesmann):

Lov og forskrift: