Unge i dialog

Ungdom og unge voksne som jobber med dialog blir trygge på seg selv, tør å snakke om vanskelige tema og blir bedre til å lytte. Vet du om noen som vil ha glede av dialogarbeid?

Forandringshuset tilbyr kurset Sammen for Norge i 2021. Alle mellom 16 og 26 år kan søke. I tillegg oppfordrer DOTL menigheter og foreninger til å sette i gang sitt eget dialogarbeid internt. 

Intern dialog

Ungdialog er en organisasjon som jobber for at dialog skal hjelpe unge mennesker til å forstå og knytte bånd med andre. Alt dere trenger for å komme i gang med dialogarbeid hos dere kan lastes ned fra Ungdialogs ressurser

Det er også mulig å få hjelp fra Dialogpilotene fra Universitetet i Oslo. Dialogpilotene holder dialogverksted i skolen og andre steder. Les om verkstedet her.

Sammen for Norge er et kurs der deltakerne bygger bro mellom ulike kulturer og religioner for å motvirke fremmedfiendtlighet, rasisme og ekstremisme. Deltakere med ulik livssynsbakgrunn kurses i formidling av deres egne historier om identitet og tilhørighet. 

Etter kursdeltakelse holder ungdommene foredrag som setter tema fremmedfiendtlighet og rasisme på dagsorden. Tilhørerne er andre ungdom, og folk i organisasjoner og trossamfunn.

Lærte å lytte

Mikkel Sibe og Ravleen Kaur Pandher var med forrige gang Sammen for Norge ble arrangert. Mikkel fikk tips om kurset fra en kompis, men var ikke helt overbevist. 

– Jeg sa til meg selv: «Jeg møter opp én dag og ser om dette er noe for meg. Hvis ikke drar jeg.»

Mikkel ble værende og det er han veldig glad for: 

– Jeg hadde ikke vært der jeg er i dag uten Sammen for Norge. Før var det normalt at jeg ikke sa så mye, særlig om tabubelagte tema. På kurset måtte vi stå foran en hel haug med folk og fortelle om oss selv.  

Mikkel mener at han ikke bare ble modigere, han ble også bedre til å lytte:

– Mennesker er ofte glade i å snakke om seg selv. Nå har jeg blitt mye mer oppmerksom på strukturen i vanlige samtaler og mer ute etter å bli kjent med andre mennesker enn å snakke om meg.

Ravleen tok Sammen for Norge-kurset i 2019 og har holdt flere foredrag i etterkant.

Kjenner seg igjen

Ravleen ble med på Sammen for Norge fordi hun ville lære å holde foredrag og er interessert i andre kulturer.

– Alt var fantastisk. Jeg fikk utfordringer, nye perspektiv og nye relasjoner. Det var kult å møte nye folk – være nødt til å være sammen med folk jeg ellers ikke hadde møtt. Og å bli kjent med andre religioner og livssyn. 

På kurset lærer alle å bruke en historie fra eget liv. Ravleen sin fortelling handler om å vokse opp i Norge med indiske røtter og hun har fortalt den på bl.a. folkehøgskoler. 

– Mange kjente seg igjen og delte sine egne erfaringer. Å fortelle historier er en fin måte å nå inn til andre mennesker, de er uformelle og gir en annen dynamikk enn vanlig religionsundervisning. 

Både Ravleen og Mikkel anbefaler Sammen for Norge varmt. 

– Det er en fordel om man er nysgjerrig på andre kulturer og er mottakelig for andre perspektiver. Man bør ønske å øke egen forståelse og kunnskap om seg selv og sine fordommer, sier Ravleen.

– Du kan komme dit med en mening, en tanke, en holdning til noe, og komme ut fra kurset med helt andre perspektiv på den tingen. Sammen for Norge gjør at du blir mer åpen for andre menneskers levemåter, sier Mikkel.