Nytt år – nye muligheter

2020 har vært et krevende år. Vi er imponert over alt mange har gjort for at andre skal ha det bra. Og vi ser fram mot lysere tider – både i naturen og i samfunnet. 

På mange måter har 2020 vært et år for lengsel.

 • Vi har lengtet etter å kunne delta på gudstjenester, fredagsbønn, konfirmasjoner, navnefester og liknende arrangement.
 • Vi har lengtet etter å kunne gi sørgende støtte med nærvær når de har måttet begrave sin kjære i stillhet. 
 • Vi har lengtet etter å besøke dem vi er glade i.
 • Vi har lengtet etter å gi folk en klem.
 • Vi har lengtet etter vanlige skole- og arbeidsdager.
 • Vi har lengtet etter en normal hverdag.

Plutselig ble alle de daglige tingene vi har tatt for gitt veldig synlige, fordi de ikke lenger var mulig. Kanskje har vi også blitt mer takknemlige for det som faktisk har vært bra? En av ungdommene DOTL har jobbet med syntes at dette året har vært ganske kjipt og hun huska mest alt som ikke ble som hun ønska. «Men da jeg så gjennom bildene jeg tok i sommer, oppdaget jeg at jeg jo hadde opplevd mye fint også.»

Kanskje kan noen rolige dager på slutten av året brukes til å hente fram de gode minnene fra 2020?

Mange menigheter og foreninger har vært kreative og og tilrettelagt for samvær på andre måter enn før. Mange er også aktive med å hjelpe syke, ensomme og fattige under pandemien. Innen helse, omsorg, barnehage, skole, transport, butikker og i andre yrker er det mange som har strukket seg veldig lang. Tusen takk for alt arbeidet dere gjør! Vi håper dere får mulighet til å hvile litt ut nå.

DOTL i 2020

Mye av DOTLs arbeid er å skape møteplasser. Møteplasser mellom mennesker med ulik bakgrunn og tro/livssyn. Møteplasser der vi snakker om tema som ikke ofte er dagligtale og kan være vanskelig å snakke om. Møteplasser der vi blir kjent på nye måter.

Møteplasser og smittevern passer dårlig sammen. Men vi stoppet ikke opp av den grunn. Her er litt av det vi har gjort i året som har gått:

 • Avholdt to ledermøter, et før korona og et digitalt
 • Deltatt på dugnaden #vistilleropp da Norge stengte
 • Startet arbeidet med Digitale hellige rom – lage filmer og annet undervisningsmateriale fra kirker, moskeer og templer i Drammen og Lier
 • Arrangert seminaret Jakten på lokaler
 • Holdt 3 URO-seminar
 • Hivd oss rundt og kurset 7 ungdom til å fortelle om det å vokse opp i dag, en del av URO-prosjektet

Vi i DOTL og mange trossamfunn, menigheter og foreninger har jobbet mye med informasjons- og holdningsarbeid for å stoppe smittespredning. Vi er veldig glade for at helsemyndighetene etter påtrykk fra oss nå er i ferd med å lage nettsider om korona på flere språk. Vi håper dere kan hjelpe til med å spre disse i deres nettverk. Finn lenker til ulike språk her: helsenorge.no/en/coronavirus

I tillegg er det hyggelig å trekke fram at mange setter pris på dialogprest og en av initiativtakerne til DOTL, Ivar Flaten. I sommer fikk han Brobyggerprisen av Norske kirkeakademier og i høst fikk han en dialogbenk av DOTLs styre. Benken er nå plassert ved Hellashytta. Les mer her:

Snakk om tro og livssyn

Samarbeidsrådet for tro og livssyn har laget en flerreligiøse høytidskalender for 2021. Den har vi sendt til alle skoler, barnehager, sykehjem og trossamfunn med flere i Drammen og Lier. Vi håper denne kalenderen kan henges opp på oppslagstavler mange steder og at den blir brukt til å gratulere kolleger og andre med religiøse høytider, og inspirere til noen gode samtaler som gjør at kolleger og brukere blir kjent med hverandre på en ny måte.

Å snakke om hva man tror på og hvordan livssynet preger livet og valgene man tar, gjør at man forstår mer om seg selv og de andre. Vi opplever at kunnskap og forståelse gjør at man behandler andre med respekt. Vi har erfart at dialog forebygger konflikter. Det har vært rørende å se hvordan ulike mennesker har støttet hverandre når terror rammer, slik som gjennom våre aksjoner #tryggibønn

Vi tror det er bedre å snakke om religion og livssyn, og feire mangfoldet, enn å late som det ikke finnes. DOTLs motto er «vi bygger broer». Vi tror at gode samtaler kan blir broer mellom ulike standpunkt, verdenssyn og tro/livssyn. 

Man kan også få helligdagene rett inn i sin digitale kalender. Trykk på lenken og følg instruksene (du blir bedt om å laste ned en fil), og så importers alle høytidene i din kalender på mobiltelefonen: https://calendar.google.com/calendar/ical/40bdj9ilkk7a4npau1rlq2r4ps%40group.calendar.google.com/public/basic.ics Eller legg til kalenderen med hjelp av lenken over, inn i kalenderen på din PC.

Mye skjer i 2021

DOTL har mange spennende prosjekter på gang i 2021, som vi håper dere blir med på. Vi skal i år jobbe med Åpne hellige rom på to måter: 

 • Lage filmer fra kirker, templer og moskeer i vårt distrikt (Digitale hellige rom)
 • Invitere gjester på besøk i disse hellige rommene (Åpne hellige rom under Drammen Sacred Music Festival)

Kanskje kan et virtuelt eller fysisk besøk i et hellig rom både vekke nysgjerrighet og skape forståelse? Vi oppfordrer trossamfunn, menigheter og foreninger om både å åpne dørene for besøkende og gå på besøk til andre hellige rom. Ta kontakt med oss på helligerom@dotl.no for mer informasjon.

Én gang i måneden inviterer vi til samtaler på et av Drammensbibliotekene. Dialogprest Ivar Flaten leder samtaler med ulike gjester og lager podkasten Ypsilon-samtaler av disse. Etter en times tid legger vi opp til dialog mellom deltakerne i små grupper. Dette er åpne arrangement for voksne og ungdom, og alle er velkomne!

Dialog står jo sentralt i DOTL, og vi oppfordrer dere spesielt til å invitere ungdom til dialog. Sett i gang med egne dialoggrupper internt, be ungdom og unge voksne om å delta på kurset Sammen for Norge, og be oss holde URO-seminar i din menighet/forening. URO står for Ungdom, religion og oppvekst og handler om å hjelpe ungdom som lever i krysspress med motstridende forventninger. Gjennom samtaler ser vi på hvordan ungdom, foresatte og ansatte kan takle dette. 

Andre planer vi vil trekke fram nå:

 • Fortsette arbeidet med å hjelpe menigheter og foreninger med å få tak i gode forsamlingslokaler. 
 • Tilby våre medlemmer kurs i styrearbeid.
 • Arrangere en konferanse for tros- og livssynssamfunnene og myndighetene.
 • Være med å påvirke Drammens nye kommuneplan.
 • Samarbeid med barnevernet i Drammen om å bygge tillit hos familier med opprinnelse i andre land og heve kompetansen hos ansatte i barnevernet. 
 • Delta på 22. juli-markeringer. 

Følg med her på vårt nettsted og vår Facebookside for mer informasjon.

Mange kan hjelpe

Forandringshuset Drammen er en av DOTLs nære samarbeidspartnere. Forandringshuset har en rekke tilbud til barn, ungdom og unge voksne, bl.a. hjelp til å feire bursdag. Tips gjerne familier om mulighetene! Forandringshuset kan også være et fint sted å få erfaring med frivillig og lønnet arbeid, så har man lyst til å bidra er det bare å melde seg. 


Takk til alle for en ekstraordinær innsats i en vanskelig tid, og for alt alle gjør for medmennesker og lokalsamfunnet ellers!

Til slutt to tips fra våre ungdommer:

 • I stedet for nyttårsforsett: Lag en boks, en krukke, et syltetøyglass. Hver gang du opplever noe du er glad for, noe du er takknemlig for, noe du er stolt av: Skriv det ned og legg det i krukken. Om et år kan du lese gjennom og hente fram gode minner. 
 • Lag en krukke til. I den putter du lapper med sitater som løfter deg opp. Kanskje fra en hellig skrift, et dikt, en sang, noe en venn har sagt. Når du er lei deg, les en av lappene.