Mange tilbud til barn og ungdom

Selv når det meste korona-stenger klarer Forandringshuset Drammen å tilby aktiviteter og fellesskap. Nå er tilbudene kanskje viktigere enn noen gang.

Forandringshuset Drammen holder til i Fjell kirke, men har aktiviteter over hele byen. De har allerede flere tilbud til småbarnsfamilier, ungdom og unge voksen, og planlegger flere. Alle aktivitetene er gratis . 

Barna får leke

– En lørdag i måneden pleier vi å ha Lekelørdag i lekelokalet vårt i sentrum. Dit er alle småbarnsfamilier velkomne, forteller Johanne Lie Sandnes.

Johanne er prosjektleder for familie-aktivitetene i Forandringshuset Drammen.

Med dagens smittevernregler er det ikke mulig å samles inne. Derfor jobber de nå med alternativer.

– I løpet av januar håper vi å kunne  møtes ute og gå på skøyter. Vi kan låne skøyter gratis fra Skattekammeret slik at alle som har lyst kan være med, sier Johanne. 

Det også mulig å leie lekelokalet til private selskap, når det igjen er lov å feire barnebursdag i kohorter. Lokaler ligger i andre etasje i Øvre torggate 12 og kan lokke med blant annet et stort hoppeslott og lokaler romslige nok til at man kan holde avstand.

– Vi har kjøkken, heis og flere lekerom med leker og spill. Lokalene er nok best egnet for yngre barn, men alle kan leie. Hvis man ikke har råd til å arrangere bursdagsselskap for sitt barn kan vi hjelpe til med det også.

Lekelokalet har ett stort rom og flere små.

Mens man venter på å kunne treffes på ordentlig kan foreldre og barn delta på Forandringshusets konkuranser på Facebooksiden. Der er det både loddtrekninger og kahoot (quiz).

Les mer om tilbudet på Forandringshusets nettsted, eller kontakt Johanne på johanne.sandnes@kfuk-kfum.no  eller  997 03 420.

Møteplasser for ungdom

Forandringshuset er en del av den kristne organisasjonen KFUK-KFUM, men tilbudene er åpne for alle. Forandringshuset har en åpen og ikke nøytral profil, som vil si at de aktivt inviterer inn ulike tros- og livssyn til å være med å farge Forandringshusets aktiviteter. 

Forandringshuset gir ungdom jobberfaring gjennom å ansette dem i ungdomscrew. Ungdommene hjelper da til ved ulike aktiviteter.

Forandringshusets ungdomscrew sommeren 2020

Torsdag formiddag har det vært vanlig at elever fra Galterud ungdomsskole møtes til lunsj i Fjell kirke. 

– Etter nyttår starter vi opp igjen med å servere lunsj, da vil elevene komme til oss delt inn i skole-kohortene, sier Johanne. 

Også flere av de andre aktivitetene har vært mulig å opprettholde fordi de er kohortbasert. 

Prosjekt nettverk er 60 ungdom og unge voksne som er delt i grupper på 15. De går turer, spiller bowling og gjør andre ting for å bli kjent. Gruppene er satt sammen for at det skal oppstå vennskap mellom deltakerne, forteller Johanne. 

En av Prosjekt nettverks aktiviteter er å gå tur sammen.

Smittevernvennlig jul

Prosjekt nettverk er for alle som vil bli kjent med nye mennesker. På julaften er det noen som skal feire sammen, Forandringshuset har fått lov av kommunen til å samle 15 personer.  I tillegg til de fysiske møtene møtes deltakerne på sosiale medier. 

– På grunn av korona har vi måttet stenge ned de fleste av våre tilbud i november og desember, noe vi synes er veldig synd. Derfor har vi kjørt ut aktivitetspakker til deltakerne i United Sisters og Prosjekt nettverk med tilhørende digitale treff. I tillegg har vi kjørt ut aktivitetsposer til 100 barnefamilier rundt i Drammensområdet. Det har vært veldig fint å gjøre noe hyggelig for deltakerne våre denne høsten, sier Johanne.

I romjulen skal Forandringshuset ha pakkelek og biryani med Prosjekt nettverk. 200 pakker er pakket inn og klare for pakkelek. Det blir da 4 identiske arrangementer for at alle ungdommene får deltatt på ett arrangement i løpet av romjulen. I tillegg blir det nyttårsfeiring i Fjell kirke. United Sisters skal feire nyttårsaften sammen i sentrum i lekelokalet der.

Andre tilbud

Forandringshuset driver også:

 • Kurset Sammen for Norge, se egen sak om Ung dialog
 • MPower: Ledertrening, alder 15-25 år
 • Matglede: kurs der ungdom og unge voksne lager mat sammen. Spesielt opplegg for støttekontakter. 
 • Åpne møteplasser etter skoletid for elever på videregående:
 • United Sisters i samarbeid med Sanitetsforeningen, grupper og aktiviteter for jenter og ikke-binære fra 13 år.
 • Åpen torsdag: Ungdomsklubb i Fjell kirke.

Kontakt prosjektkoordinator Camilla Movik Gustavsen camilla.gustavsen@kfuk-kfum.no  eller  94858139 for mer informasjon om arbeidet for ungdom.

I tillegg til dette håper Forandringshuset Drammen å starte flere tilbud i 2021:

 • Møteplass for 7. klasse på Knutepunkt Strømsø
 • United brothers: tenåringsgutter
 • Tweensklubb for 5.-7. klasse
 • Musikk for alle, tilbud til barn med psykiske utviklingshemninger
 • Enestående mødre, et tilbud til mødre som er alene med barn.

Fakta om Forandringshuset

Forandringshuset tilbyr åpne, trygge fellesskap der barn og unge kan være seg selv og utvikle seg som hele mennesker, gjennom film, teater og andre aktiviteter. Forandringshuset tilhører KFUK-KFUM, en av Norges største barne-og ungdomsorganisasjoner. Siden oppstart i 2018 har Forandringshuset Drammen gått fra 1 til 6 ansatte og har 40 frivillige. 

Forandringshuset Norge jobber særskilt med å nå barn og unge i utenforskap. Det skal alltid være lav terskel for å delta i våre tilbud, det er derfor gratis å delta.