Få arrangement i «hellige hus»

Nye korona-tiltak: For å bremse smittespredning har Drammen og Lier kommuner vedtatt nye forskrifter. Kun noen få arrangement er lov i tros- og livsynshus.

Oppdatering desember: Vi er veldig glade for at helsemyndighetene etter påtrykk fra oss nå er i ferd med å lage nettsider om korona på flere språk. Vi håper dere kan hjelpe til med å spre disse i deres nettverk. Finn lenker til ulike språk her: helsenorge.no/en/coronavirus

Denne saken består av fire deler:

Tidligere har kommunene kun fulgt nasjonale retningslinjer og kommet med lokale anbefalinger. Når de nå har vedtatt forskrifter betyr det at kommunene kan straffe dem som bryter reglene.

Bærum, Asker, Lier og Drammen har samarbeidet om å utforme de lokale forskriftene slik at de skal være mest mulig like, og delvis i tråd med forskriften for Oslo. Samtidig er kommunene pålagt å tilpasse reglene etter den lokale situasjonen, så det er noen variasjoner.

Ordforklaringer:

 • Husstand: Alle som bor sammen i et hus eller en leilighet. Ofte er de i samme familie, men også et kollektiv med for eksempel fire venner som deler kjøkken og stue er én husstand.
 • Lokal forskrift: Regler om blant annet borgernes plikter, fastsatt av kommunen. Forskrifter er ofte mer detaljerte enn lover. Koronaforskriften kan endres forholdsvis raskt etter hvordan smitten utvikler seg. 

Reglene i Drammen

Forskriften i Drammen sier at tros- og livssynshus ikke kan arrangere gudstjenester og andre vanlige arrangement, men med to unntak:

 • Begravelser og bisettelser: maks 50 personer til stede. Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, også når det er fastmonterte seter.
 • Vielser, dåp og lignende ritualer. Ritualet kan bare gjennomføres uten tilskuere til stede.

For menigheter og foreninger som driver fritidsaktiviteter for barn eller voksne gjelder følgende regler:

 • lekeland og lignende tilbud stenges
 • all fritidsaktivitet for voksne stenges
 • organisert trening og fritidsaktiviteter for barn og unge under 13 år er tillatt, men kamper, stevner og større arrangement er forbudt.
  Oppdatering 17. november: Organiserte fritidsaktiviteter for ungdom mellom 13 og 19 år stanses de kommende ukene. 
 • fritidsklubber for barn er tillatt, for ungdom er alt stengt fra og med onsdag 18. november.

Det er et ønske om å skjerme tilbud til barn og ungdom. Steder der det pågår organiserte fritidsaktiviteter for barn kan holde åpent også etter 17. november: 

 • Det vil gjelde idrettshaller, aktivitetshaller, lokaler for kor, korps, dans, drama, kulturskole og lignende.
 • Det vil også gjelde ideelle og frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. 
 • Det anbefales imidlertid sterkt å gjennomføre møte- og organisasjonsvirksomhet elektronisk.
 • Fritidsklubber for barn og skatehaller kan også holde åpent.
 • Biblioteker holdes åpent, da disse er viktige arenaer for barn og unge.

Torsdag 12. november gikk alle barne- og ungdomsskolene i Drammen kommune fra gult til rødt smittevernnivå.

Husk også at det nå er forbudt med selskap hjemme og andre private sammenkomster med mer enn 10 deltakere fra ulike husstander. Man kan arrangere mindre selskap, hvis man kan holde minst 1 meter avstand. Forbudet gjelder også barnebursdag.

Alle over 12 år skal bruke munnbind i taxi og kollektivtransport (inklusiv stasjoner) når man ikke kan holde 1 meter avstand. Det skal brukes munnbind når det ikke er mulig å holde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer i butikker, i fellesarealer på kjøpesentre, på serverings- og skjenkesteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. 

Forskriften ble først vedtatt i ekstraordinært formannskapsmøte tirsdag 3. november og så oppdatert (strammet inn) mandag 9. november og gjelder foreløpig fram til og med 1. desember 2020.

Les mer på kommunens korona-side. Se spesielt Regler og råd for innbyggere i Drammen.

Reglene i Lier

For arrangement i tros- og livsynshusene i Lier gjelder de samme reglene som i Drammen: Kun begravelser/bisettelser med maks 50 deltakere, og vielser, dåp etc uten tilskuere er tillatt. Arrangøren skal i slike tilfeller sørge for at alle, som ikke er i samme husstand, skal kunne holde minst to meters avstand til hverandre.

Det er ikke tillatt å organisere eller delta i organiserte trenings-, kultur- eller fritidsaktiviteter, hverken for barn og unge eller for voksne. Kommunedirektøren kan vurdere å åpne for aktiviteter for barn og unge fra 20.11.2020 dersom smittesituasjonen tilsier det.  

Det er ikke tillatt å arrangere eller å delta på private sammenkomster med mer enn 5 gjester, i tillegg til husstandens medlemmer. To husstander kan likevel møtes uavhengig av antall husstandsmedlemmer. Barn og unge som tilhører samme barnehage- eller skolekohort kan møtes.  Arealene må uansett være dimensjonert slik at alle som ikke er i samme husstand eller i samme barnehage- eller skolekohort, kan holde minst 2 meters avstand til hverandre.  

Reglene om munnbind er de samme som i Drammen.

Den nye forskriften i Lier  ble vedtatt i et ekstraordinært kommunestyremøte 5. november 2020 og revidert av kommunedirektøren 9. november. De nye reglene gjelder frem til og med 1. desember 2020. Kommunen arbeider med å lage en veileder til forskriften, og den vil bli lagt ut på kommunens nettsted, se lenke under. 

Les mer på kommunens korona-side. 

Bekreft at informasjonen er mottatt

(Hopp til spre informasjon)

Drammen kommune ønsker å forsikre seg om at informasjonen om smittevern når ut til alle menigheter og foreninger. Vi ber derfor om at dere fyller ut skjemaet.
Skjemaet kan også åpnes i denne lenken.

Spre informasjon

Vi oppfordrer alle til å hjelpe til med å spre informasjon om smittevern, spesielt til familie, venner og bekjente som ikke kan norsk.

Hovedregelen er:

For å unngå å spre smitte skal så få mennesker som mulig være i kontakt med hverandre. 

Se informasjon her:

Kjenner du noen som ikke snakker norsk? Gi dem informasjonen som ligger her, på deres språk!

Bestill materiale

Drammen kommune har utarbeidet plakater og flyere (løpesedler) på ulike språk. Disse kan lastes ned her og skrives ut, eller bestilles fra kommunen i skjemaet over. (Foreløpig er ikke side 2 i flyerne oversatt.) 

Plakater_Urdu

Plakater_Tyrkisk

Plakater_Somalisk

Plakater_polsk

Plakater_Norsk

Plakater_Engelsk

Plakater_Arabisk

Flyere_Urdu

Flyere_Tyrkisk

Flyere_Somalisk

Flyere_Polsk

Flyere_engelsk

Flyere_Arabisk

Hold kontakten

Det er mange som strever med å tilpasse seg en ny hverdag og da kan det være ekstra tøft å ikke kunne oppsøke sin menighet eller forening. Vi håper dere klarer å holde kontakten med folk i menigheten/foreningen per telefon og digitalt, og tar vare på hverandre. Kanskje er noen ensomme hjemme? Kanskje trenger noen hjelp til å handle mat og medisiner?

Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS
Laget av: Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS