Bestill URO-seminar!

Vil du hjelpe ungdom med å takle mange kryssende forventninger? DOTL tilbyr menigheter, foreninger, skoler og andre grupper seminar om ungdom, religion og oppvekst – URO. 

En del ungdommer opplever at foreldre, slektninger og religiøse ledere vil at de skal leve på én måte, mens lærere, venner og storsamfunnet forventer helt andre ting av dem. De lever i krysspress med mange motstridende forventninger.

Motstridende ønsker og normer kan være vanskelig å takle for ungdom.
Illustrasjon: Stina Nordskog

Vi tror at de aller fleste fortsatte vil sine barn vel. Vi har selv erfart at noen ganger er det veldig vanskelig å være forelder til en tenåring, og å vite hvordan ulike situasjoner bør håndteres. Vi tror at refleksjon gjennom samtaler med andre i samme båt kan være til god hjelp.

Hvert seminar er på 2-3 timer. Det består av:

  1. Et faglig foredrag tilpasset målgruppa. Handler om ungdom, kultur, religion, krysspress, negativ sosial kontroll.
  2. To innslag fra ungdom. Vi har skolert 7 ungdom i å dele sine fortellinger. Vi velger ut to fortellinger ut fra fortellingenes innhold og hvem som kan den aktuelle dagen.
  3. Samtaler i grupper eller alle sammen. Vi vil at deltakerne skal dele sine erfaringer og betraktninger inspirert av de to første bolkene. Vi forbereder noen spørsmål for å få samtalene i gang. Foredragsholderne deltar også i disse samtalene.

Vi tilpasser seminarene til målgruppene. F.eks. vil et seminar for lærere, helsesykepleiere og ansatte i kommunale ungdomsklubber ha et annet innhold enn et seminar for foresatte eller frivillige i en menighet. Med “foresatte” mener vi alle som oppdrar tenåringer, både foreldre, besteforeldre, storesøsken og andre.

Vi lager også egne URO-seminar for ungdom. 

URO-seminar kan arrangeres både i arbeidstiden, på ettermiddag og kveld.

Vil din arbeidsplass, menighet eller forening at vi skal komme til dere? Ta kontakt på uro@dotl.no

Det kan være tøft for ungdom som vokser opp i religiøse hjem å bli dratt mellom familien og vennenes forventninger.
Illustrasjon: Karolina Sobolak