Årsmøte 2020 – ny dialogbenk

Årsmøtet måtte utsettes på grunn av korona, men 22. september kunne samles til en hyggelig kveld – med en lang overraskelse!

Årsmøtedokumentene kan leses her. Referat fra møtet kan lastes ned:

signert-aarsmoteprotokoll.pdf

referat årsmøte 2020.pdf

Før møtet startet ønsket vert og styremedlem Niels Fredrik Skarre de frammøtte velkommen til baptistkirka og holdt følgende tale:

«I kveld kan DOTL ha et etterlengtet årsmøte. Det er spesielle tider, men det var det jommen for ett år siden også! I fjor på denne tiden var mange av oss sjokkert og skremt av at vår kjære Ivar ble rammet av et massivt hjerteinfarkt og var nær ved å dø. Det var selvsagt en dramatisk påminnelse om at livet en gang tar slutt og at vi ikke skal ta noe for gitt. For oss i DOTL ble det en påminnelse om at vi ikke kan ta vår styreleder, initiativtaker, primus motor og selve navet for dialog- og brobyggingsarbeid i Drammen, for gitt.

Ivar, vi er utrolig glade for at du er med oss fortsatt og for alt du gjør og inspirerer og pusher oss andre til å gjøre. Du står i det seige, tid- og krefterkrevende arbeidet med å få folk til å forstå verdien av dialog. Når kronikkskribenter beskylder oss for å være unnfallende og ikke tørre konfrontasjoner, og når politikere i bystyresalen kaller DOTL en prateklubb som kan finansiere sine egne kaffe- og kakemøter selv, svarer du. Med små ord om store ting.

Vi er utrolig glade for at Ivar er vår mann og derfor overrakte vi ham i dag en flott benk laget på Ringerike fengsel – «Dialogbenken – for livets små og store spørsmål». Takk for din innsats, Ivar! Keep up the good work!»

Benken skal plasseres et sted i Drammen kommune. Den er to meter lang, så her kan fremmede trygt slå seg ned for gode samtaler i smitteverndistanse. 🙂

Ivar Flaten takker Kobal Visvalingam for hans mange års innsats i DOTL. I bakgrunnen: dialogbenken.
Styremedlem Niels Fredrik Skarre holdt tale for Ivar.
Ivar lurer på hva gaven er.
Ivar ser hva som bæres fram.
Litt overveldet styreleder 🙂
Denne plaketten skal festes på benken.

Nytt styre

Nytt styre ble valgt på årsmøtet, og etter at styret konstituerte seg selv på første styremøte 14. oktober ser styret slik ut:

  • styreleder Martin Vestøl, Metodistkirken i Drammen (2020-22)
  • nestleder Hilal Kømurcu, Tyrkiske trossamfunnet i Drammen og omegn – «Diyanet» (2020-22)
  • kasserer Lasse Stølen, Adventkirken i Mjøndalen (2019-21)
  • Britt Clavier, Baha’I Samfunnet i Drammen (2020-22)
  • Trond Olav Aaring, St Laurentius. Den romersk katolske kirke (2020-22 gjenvalg)
  • Niels Fredrik Skarre, Baptistkirken i Drammen (2020-22 gjenvalg)
  • Ivar Flaten, Fjell menighet, Den norske kirke (2019-21)
  • Sissel Bjørnsen, Human-Etisk Forbund Lier og Drammen (2019-21)
  • Hanne Thorgersen, Metodistkirken i Drammen (2019-21)