Vil du lære voksne å forstå ungdom bedre?

Vi er på jakt etter ungdom som opplever det som illustrasjonene viser: Foreldre, slektninger og religiøse ledere vil du skal leve på én måte, mens lærere, venner og storsamfunnet forventer helt andre ting av deg.  

Motstridende ønsker og normer kan være vanskelig å takle for ungdom.
Illustrasjon: Stina Nordskog

Er svaret ditt ja på noen av disse spørsmålene:

  • Føler du at folk forventer så ulike ting av deg at det er umulig å leve opp til alt?
  • Er det vanskelig å stå imot familien eller andres press?
  • Hører du hjemme i flere kulturer/ flere miljøer og er det vanskelig å finne ut hvem du er og hvem du ønsker å være?

Ta kontakt på uro@dotl.no eller ring/SMS 94131816 eller messenger m.me/DOTLforum

Vi vil gjerne vite hvordan du har det. Dine erfaringer kan være viktige for at voksne skal forstå hvordan det er for ungdom i dag. Vi arrangerer seminar om ungdom, religion og oppvekst for foreldre, lærere og andre voksne. På disse seminarene vil vi dele ungdoms historier. Du kan fortelle din egen historie eller vi kan fortelle den for deg, anonymisert.

På vårt kurs vil vi både jobbe med andres tekster og deltakernes egne erfaringer. Du vil lære hvordan du kan bruke erfaringene dine til å skrive en historie, et dikt e.l.

Første kursdag blir allerede tirsdag i høstferien. Når du er ferdig på kurset kan du få betalte oppdrag, hvis du ønsker å bidra på våre seminar for voksne. NB! Man trenger ikke bidra på voksen-seminar for å være med kurset – det viktigste for oss er å lære om erfaringene deres!

Kurset er gratis og det blir servert mat. Si fra om ev. dietter.

Kurset er en del av DOTLs prosjekt URO – ungdom, religion og oppvekst.

Alder: Fra 16 år og oppover.

Ta med PC eller lignende om du har.

Tid: tirsdag 29. september kl 10-16.
Sted: Fjell kirke, Solsvingen 90. Hvis buss-streiken fortsetter kan vi kjøre og hente deltakere som bor andre steder i Drammen.

Illustrasjon: Karolina Sobolak