Bli med på festival!

For 11. gang skal vi arrangere Drammen Sacred Music Festival. Velkommen både som gjest og som frivillig hjelper! Koronaregler krever mer av oss, og vi trenger frivillige til ulike små og store oppgaver.

Det er over 30 arrangementer på 9 dager fra 12. september.

Drammen og omegn tros- og livssynsforum var med på stiftelsen av festivalen og vi er stolte over å bidra til en festival som vil skape møteplasser for mennesker der vi kan bli mer kjent med hverandres musikk og historier. Det er koronatid og festivalen er stolt av at vi gjennomfører arrangementer der vi har plass til publikum.

Signe Myklebust (t.v.) er ansvarlig for frivillige. Foto: Roger Hennum

Det er Signe Myklebust som koordinerer frivillige og hun har oversikt over hvilke oppgaver som skal dekkes. Noen skal registrere publikum ved inngangen, noen spriter hender, noen hjelper artister før konserten osv. Alle frivillige får med seg gratis arrangementer, en flott t-skjorte og et hyggelig fellesskap med nye og gamle venner.

Signes epost-adresse: sm984@kirken.no

Lenke til programmet: www.drammensacred.no/program

Intervju med en frivillig: www.drammensacred.no/2020/09/02/ingebrigt-haker-flaten-frivillig-i-festivalen

Artikkel på kommunens nettsted: www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/drammen-sacred-music-festival-arrangeres-i-september