#vistilleropp

Korona-epidemien har ført til store belastninger for oss alle. De som hadde store utfordringer før pandemien, er også de som har det vaskeligst nå.

DOTL er glad for initiativet #vistilleropp som Drammen sanitetsforening, Forandringshuset og andre har satt igang. Store deler av frivilligheten i Drammen er med og Drammen kommune er en viktig støttespiller. Mange av våre medlemmer er aktivt i prosjektet.

Vi anbefaler alle å støtte opp med økonomiske bidrag til Vipps konto 15927 eller til prosjektets bankkonto. Og like viktig er det å delta med praktiske oppgaver, enten med pakking, utkjøring eller andre ting. Patricia Rivas Garcia i Drammen kommune er frivilligkontakt for prosjektet. Patricia nås på e-post patricia.rivas.garcia@drammen.kommune.no 

Legg gjerne bildet som profilbilde på Facebook – og spre oppfordringen til å støtte gjennom ditt nettverk i foreningen og til vennene dine.

På vegne av styret i DOTL,
Ivar Flaten, styreleder