Råd om korona

Norge er i unntakstilstand. Hva skal tros- og livssynssamfunn gjøre i denne vanskelige tiden?

Hovedregelen er:

For å unngå å spre smitte skal så få mennesker som mulig være i kontakt med hverandre. 

Se informasjon her:

Kjenner du noen som ikke snakker norsk? Gi dem informasjonen som ligger her, på deres språk!

Det er mange som strever med å tilpasse seg en ny hverdag og da kan det være ekstra tøft å ikke kunne oppsøke sin menighet eller forening. Vi håper dere klarer å holde kontakten med folk i menigheten/foreningen per telefon og digitalt, og tar vare på hverandre. Kanskje er noen ensomme hjemme? Kanskje trenger noen hjelp til å handle mat og medisiner?

Husk også at familier som sliter kan kontakte skolen, helsesykepleier eller hjelpetelefoner for å få råd og støtte i en vanskelig tid: Foresatte kan ring 116 123 (tast 2) eller chat på www.foreldresupport.no. Barne og unge som trenger noen å snakke med kan ringe til Røde Kors-telefonen for barn og ungdom: 800 33 321 eller sende en melding via nettsidene: www.korspahalsen.no

Gudstjenester o.l. i kirker, templer og mosekeer er nå forbudt.

Ingen samlinger

Myndighetene har forbudt alle kulturarrangement. I praksis betyr dette også religiøse samlinger. Det er altså ikke lov å feire gudstjeneste o.l utenom med din nærmeste familie. 

Det er heller ikke lov å drive organisert idrettsaktivitet og dermed heller ikke andre former for fritidsaktiviteter der man er i kontakt med andre. Digitale aktiviteter som musikkeopplæring via Skype o.l. er selvsagt lov.  

Begravelser og bisettelser

Begravelser og bisettelser er arrangement som er i en særstilling. God ivaretakelse i forbindelse med livets avslutning er viktig, og trenger å ha gode rammer også nå.

Kommuneoverlegene i vårt område har bestemt følgende for Drammen og Lier:

«Det anbefales å følge Den norske kirkes sentrale føringer. Det presiseres at det må være bevissthet rundt smittevernhensynet, spesielt med tanke på at deltagere kan inkludere risikoutsatte grupper.

Det må vektlegges å unngå ansamlinger i forkant av seremonien før dørene åpnes, og innslipp og visning til plass må tilrettelegges for tilstrekkelig avstand. Det bemerkes at husstandsmedlemmer kan sitte sammen. Tilsvarende er det ved utmarsj også viktig å ha tilstrekkelig avstand i følget.»

Man skal altså følge Den norske kirkes føringer, også om man tilhører et annet tros- eller livsynssamfunn. Kirkeverge og prost i Den norske kirke Drammen skriver blant annet:

«Det åpnes for at begravelser og bisettelser gjennomføres med maksimal deltakelse på 50 personer inklusive kirkelig betjening og betjening fra begravelsesbyrå.

Følgende kirker / kapell kan benyttes:  

  • Drammen krematorium, store kapell
  • Konnerud nye kirke
  • Åssiden kirke
 • Mjøndalen kirke»

Les mer på Dnk Drammens nettsted.

DOTL anbefaler at andre trossamfunn følger disse retningslinjene. Det vil si at hvis deres seremonirom er vesentlig mindre enn kirkene nevnt over bør man ha færre enn 50 deltakere. Husk å sperre av annenhver rad. Riktig rengjøring og lufting er også viktig!

Vaner-plakat

Råd til gjester

Generelle råd til deltakere i en begravelse/bisettelse:

Unngå all fysisk kontakt med andre. Illu: Paul Brennan
 • Bare gå hvis det er svært viktig for deg/de etterlatte og du ikke er satt i isolasjon eller karantene, eller har symptomer på sykdom.
 • Vask hendene godt før og etter begravelsen. Ta med håndsprit hvis det ikke er mulig å vaske hendene i lokalet. 
 • Ikke håndhils.
 • Ikke gi klemmer eller andre former for nærkontakt.
 • Forsøk å holde 1-2 meter avstand til mennesker som ikke er i din hustand (de du bor sammen med).
 • Møt opp i god tid, ikke stå sammen med andre enn din hustand før og etter seremonien
 • La det være 3-4 tomme sitteplasser mellom hver hustand under seremonien
 • Ikke gå ut før de foran har gått et par meter.
 • Ha med papirlommetørklær. Bruk disse hvis du må hoste, nyse, tørke tårer eller pusse nesen.
 • Ikke server mat. 

Konfirmasjon, dåp og andre seremonier

Vi vet ikke hvor lenge denne unntakstilstanden vil vare. Det er stor sannsynlighet for at vårens konfirmasjonsseremonier bør utsettes. Human-etisk forbund har besluttet følgende:

«Seremonier avlyses. Det vil ikke avholdes seremonier i april, mai eller juni. Å flytte seremonier er omfattende og avhenger av mange faktorer. Seremoniene våre gjennomføres av frivillige og vi disponerer ikke egne seremonirom. Det er derfor ikke klart om vi vil kunne arrangere seremonier på et senere tidspunkt. Vi vet at mange venter på en avklaring på dette, og vi vil komme tilbake med mer informasjon senest 30.mars. »

Dåp kan gjennomføres, men da med kun få deltakere. 

DOTLs arrangementer

Alle DOTLs arrangementer, inklusiv årsmøtet, er utsatt. 

Råd på video

Se Folkehelseinstituttets videoer