Bli medlem i DOTL!

Drammen og omegn tros- og livssynsforum ønsker nye medlemmer velkommen! Vi har ingen store og vanskelige prosedyrer for opptak, men vi ønsker naturligvis engasjerte og aktive deltakere i vårt forum.

Vedtektene sier hvem som kan bli medlem, hva vi vil og hvordan vi jobber.

  • DOTL er et forum for å møtes og bli kjent med hverandre.
  • DOTL er et sted for å drøfte felles utfordringer og finne saker vi kan samarbeide om
  • DOTL vil arbeide for et samfunn med mindre fremmedfrykt, mistanke og frykt for andre mennesker
  • DOTL samarbeider om Gjestebud, Drammen Sacred Music Festival og har egne temamøter, kursopplegg og annet som medlemmene ønsker
  • Årsmøtet velger styre 
  • Styret kan invitere nye medlemmer gjennom hele året men årsmøtet gjør det formelle opptaket.
  • Medlemskontingenten er kr. 1.000,- pr år.
F.v. Martin Vestøl, Ida Etnestad, Gudrun Klingsheim, Ghulam Ehsas, Christine Hjellum, Arne Kittang.
F.v. Martin Vestøl, Ida Etnestad, Gudrun Klingsheim, Ghulam Ehsas, Christine Hjellum, Arne Kittang.

Vedtektene/statuttene våre finner du på denne lenken!

Hvis du har spørsmål kan du kontakte styreleder Ivar Flaten (styreleder@dotl.no) eller vår koordinator Ingeborg Altern Vedal (koordinator@dotl.no).

Vi har et skjema som skal fylles ut ved søknad om medlemskap. Skjemaet finner du i denne lenken og innebygget under.