Husk å søke tilskudd!

Barne- og familiedepartementet har lyst ut tilskudd til tros- og livssynssamfunn, med søknadsfrist 1. mars.

I fjor var det flere menigheter/foreninger som gikk glipp av fristen, så i år vil vi minne alle medlemmer og andre trossamfunn utenom Den norske kirke om å søke i god tid.

All informasjon og alle skjemaer finner du her: https://www.regjeringen.no/no/dep/bfd/tilskudd1/tilskudd-til-tros–og-livssynssamfunn-20/id455417/