Hvordan er lokalene deres?

Vi vil kartlegge hvilke menigheter og foreninger som har og hvilke som mangler gode lokaler. Vi ber alle i Drammen og omegn om å fylle ut skjemaet under.

Skjemaet kan også åpnes her.

Sjekk om dere allerede har svart:

Hvis den som skal svare ikke kan svare i skjemaet kan dere laste ned pdf: Undersøkelse om lokaler – Google og sende oss.

Hvorfor spør vi?

I Drammen er det flere av de forholdsvis nye menighetene som sliter med å finne egnede lokaler, bl.a. pga. kommunale reguleringer. DOTL ønsker å hjelpe dem politisk og praktisk med dette. Også godt etablerte foreninger mangler gode lokaler ved store feiringer (f.eks. Human-etisk forbunds konfirmasjon).

For at en menighet/forening skal kunne være et samlingspunkt både i høytider og i hverdagen trenger de egnede lokaler. Man trenger lokaler som er store nok til at alle kan samles ved høytider. Og man trenger lokaler der man i hverdagen kan gi trosopplæring, lage mat sammen, drive språkundervisning etc.

Vi ønsker å kartlegge problemet:

  • Hvor mange mangler lokaler?
  • Hvor mange har lokaler, men har problemer knyttet til bruken av dem?
  • Hva slags lokaler trenger de ulike i hverdagen og til fest?
  • Hvem har lokaler som kan leies ut?

Vi vil i 2020 arrangere en rekke kurs for våre medlemmer samt andre menigheter og foreninger, i samarbeid med kommunen og representanter for eiendomsbransjen. Tema: Hva finnes av egnede forsamlingslokaler, hva er myndigheters krav til lokaler (brannforskrifter m.m.), hvordan kan kommunen tilrettelegge eller hjelpe til, og hva er viktig å vite om kjøps- og leieprosess.