Evaluering av Åpne hellige rom

For første gang arrangerte DOTL Åpne hellige rom i september 2019. Styret har nå vedtatt å gjenta prosjektet neste år, men med noen forebedringer.

(Bildet øverst er fra bussturen til bl.a. Sikh-tempelet.)

Tilbakemeldingene fra dem som deltok har vært gode – mange syntes dette være lærerikt og givende. Å møte mennesker i sine egne miljøer er verdifullt. Nye kontakter ble knyttet mellom menigheter og mennesker. DOTL mener at slike besøk hos hverandre er viktig for å ufarliggjøre, bli kjent, og hindre fordommer og radikalisering. Vi mennesker har raskt for å tenke at enkeltpersoner representerer en hel gruppe.

Vertskap meldte at det var veldig hyggelig å få besøk, folk stilte spørsmål og var interessert. Billy Taranger deltok på en av bussturene, og fortalte om det i DT.

Dessverre var det langt færre som deltok enn vi hadde håpet, og bl.a. var det flere som var vertskap og ikke selv gikk på besøk til noen. Derfor vil vi i 2020 gjennomføre noen endringer:

 • Starte planleggingen om vinteren:
  • Menighetene kan da tilpasse sine planer til prosjektet, f.eks. legge sine gudstjenester slik at menigheten kan delta på bussturer o.l.
  • Menighetene har godt tid til å mobilisere internt.
  • Menighetene kan lage spesielle opplegg for besøkende om de ønsker.
 • Distribuere brosjyrer, plakater etc før sommeren.
 • Etablere samarbeid med grunnskolen og videregående skole i Drammen og Lier.
  • Prosjektet kan være et verdifullt bidrag i KRLE-undervisningen.
  • Samarbeid vil sikre flere besøkende.
 • Sjekke muligheten for å etablere samarbeid med byvandring Drammen, arrangert av historielaget.
 • Ha guidet tur:
  • Kanskje bare én busstur, endre rute fra år til år.
  • Ta en symbolsk sum i betaling for turen.
  • Arrangere felles gåturer også i menigheter som ligger nær hverandre. For mange vil terskelen for å dra på besøk da bli lavere. 
 • Sterkere oppfordre vertskap om å også være gjester hos andre.

Vi vil gjerne ha flere tilbakemeldinger fra vertskap og deltakere! Ta kontakt på epost koordinator@dotl.no eller telefon 94 13 18 16.

Bilder fra bussturer og andre besøk