Sri Guru Nanak Niwas

Åpent under festivalen: Søndag 15. september kl 12–14: gudstjeneste, omvisning og servering i forbindelse med busstur.

Gateadresse: Nøsteveien 78 B

Nettsted: http://www.liergw.no/

Menighetens dagligliv: Trossamfunnet i Lier har som mål å legge til rette for at medlemmene kan forsterke sin tro og kunnskap om religionen. Dette skjer blant annet ved at kyndige sikher inviteres regelmessig fra utlandet for å bidra med skriftlesning, sang og prekener. I tillegg arrangeres det opplæring av skriftene og sang av hymner på tradisjonelt vis, månedlige arrangement og sommerskole for barn og unge, i tillegg til andre sosiale aktiviteter.
Tempelet er en samleplass, der alle kan få fred og ro til åndelig visdom og meditasjon. Selv om Gurdwaraen først og fremst en religiøs arena for sikher er den åpen for alle, til alle døgnets tider. Dette hviler på et sentralt prinsipp i sikhismen, nemlig likhet uansett kjønn, etnisitet, klasse mve mest sentrale oppholdsrommene er selve diwansalen, hvor all resitasjon, bønn og foregår. Langar (mat) serveres i først etasje.

Åpningstider og aktiviteter: På hverdager og lørdag er det tredelte samlinger morgen og kveld. På søndag starter gudstjenesten kl 9 og avsluttes kl 14. Den er delt inn i resitering (høytlesing av tekst), sang, forklaring av en tekst, bønn og måltid. Det er også resitering på kvelden.   

Råd om skikk og bruk ved besøk: Ved besøk til tempelet ber vi deg ta hensyn til følgende før du går inn:
1.        Ta av deg sko (plasser på skohyllene).
2.        Vask hendene
3.        Dekk til hodet.
4.        Rusmidler/tobakk er ikke tillat på eiendommen.
5.        Mobilen skal settes på lydløs under divan.

Om bygget/det hellige rommet: Etter 20 års planlegging åpnet man i 2010 Nord-Europas største Gurdwara (tempel) på 1500 kvadratmeter. Prosjektet har krevd hardt arbeid, engasjement, økonomisk og fysisk bidrag fra de rundt 1200 medlemmene over flere år.

Menighetens historie: Menigheten ble etablert i 1990 og det første tempelet ble åpnet i et bolighus i 1991.