Strømsø kirke

Åpent under festivalen: Det er mulig å få omvisning ved servering av middag kl 17 torsdag og fredag. I tillegg er det konsertert og gudstjenester gjennom hele uka.

  • søndag 15. sept. kl 19 konsert
  • onsdag kl 19 konsert
  • torsdag & fredag kl 17 middag
  • lørdag-søndag: Meditasjonsnatt
  • søndag 22. sept. kl 730 frokost
    • kl 11 messe (gudstjeneste)
    • kl 19 festivalen avsluttes med konsert

Gateadresse: Knoffs gate 2

Nettsted: kirken.no/stromso

Menighetens dagligliv: En åpen og raus møteplass i det hellige rommet. Bykirken Strømsø er et samarbeidsprosjekt mellom Strømsø menighet, Drammen kirkelige fellesråd, Tunsberg bispedømme og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen og Kongsberg. Bykirken holder Åpen kirke hver onsdag, der Bykirkens diakon Tonie Steffensen og frivillige holder kirken og kaffen varm for byens befolkning.

Du kan komme inn og tenne lys, bare nyte stilheten eller få en samtale med et medmenneske. Bykirken er åpen for alle og tilbyr også gratis kulturopplevelser og er et forum for dialog om livet og samfunnet. Prosjektet er basert på Kirkens Bymisjon verdigrunnlag: Bykirken er en kirke som avdekker, lindrer og forandrer, en åpen møteplass. Mennesker i byen erfarer rettferdighet, respekt og omsorg, samtidig som kirken kan bety mer for flere.

Åpningstider og aktiviteter: Åpen kirke alle uker tirs 12–16 (ungdom) og ons 12–20. Babysang torsdag. Gudstjeneste søndag kl 11 eller 18.

Om bygget/det hellige rommet: Strømsø kirke, også Hellig Kors kirke er en korskirke i tre, bygget i 1667, i tidlig barokkstil. Intiativtager og byggeherre var den danske stattholderen Daniel Knoff, som ligger begravd i krypten under kirken. Strømsøs handelsborgere kom opp både for byggingen og vedlikehold av kirken og mange av dem ligger begravd på Strømsø kirkegård. Kirken er bygget av tømmer, men det barokke interiøret ble gjørt om av arkitekt Christian Grosch i 1939-43. I kirken fins det en døpefont, lysekroner og en god del gammelt inventar fra byggetiden.