Metodistkirken

Metodistkirken – Drammen menighet er åpen under festivalen: fredag kl 17: Omvisning.

Gateadresse: Tordenskiolds gate 104

Nettsted: www.metodistkirken.no/drammen

Menighetens dagligliv: Metodistkirken i Drammen er en del av en verdensvid kirke. Menigheten har barnedåp, feirer nattverd, gudstjenester hver søndag, driver sosialt arbeid blant barn, ungdom og eldre. Har bibelgruppe, kor, meditasjonsgruppe.

Vår visjon er å være «en menighet med kjærlighet, omsorg og respekt» for mennesker. Menigheten har et godt fellesskap og er glad for stadig nye som ønsker å tilhøre vår menighet. Vi har gratis konfirmasjon for alle uten at de trenger å være døpt.

Vi ser på det å ta samfunnsansvar som en del av vårt oppdrag om å «forandre verden». Vi har internasjonal kvinnegruppe og to muslimer i vårt fellesskap.

Åpningstider og aktiviteter: Ukesprogrammet varierer noe. Hver torsdag er det speidermøte, på mandager er korøvelser eller bibelgrupper, noen onsdager er det aktivitetskveld med enkel middag, og på noen fredager er det ungdomsklubb. På søndag er det gudstjeneste e.l. kl 12 eller 18.

Om bygget/det hellige rommet: En byggmester tilbød seg å bygge en kirke på avbetaling, men han gikk konkurs og kirken gikk på tvangsauksjon. Kjøperen var en metodist fra Oslo og siden ble kirken overført menigheten i Drammen. Kirken ble innviet i 1879 og i 1890 ble kirken utvidet med en mindre sal og kjøkken.

Menighetens historie: Allerede i andre halvdel av 1800-tallet ble det holdt metodistiske møter i Drammen og menigheten ble stiftet i 1876. De første årene ble møtene holdt hjemme hos folk, og etter hvert leide man en sal. De første metodistene var alminnelige arbeidsfolk som pantsatte det de eide for å bygge sin nye kirke.

Menigheten leier ut lokaler til andre menigheter av ulike religioner, som ikke har egne forsamlingshus.