Den katolske menighet

Den katolske menighet St. Laurentius er åpent under festivalen: Lørdag 21. september kl 11.30: Omvisning. Buss videre til andre kirker.

Gateadresse: Cappelens gate 1

Nettsted: drammen.katolsk.no

Menighetens dagligliv: Den katolske menigheten i Drammen har alltid vært en blanding av innvandrete katolikker og nordmenn som har konvertert til katolisimen, og deres etterkommere. I dag kommer flertallet av medlemmene fra andre land, enten flyktninger eller arbeidsinnvandrere. Medlemmene kommer fra ca 50 forskjellige nasjoner og kirken arbeider aktivt med integrering spesielt gjennom Caritas sin virksomhet og sosiale arbeid i Drammen. Caritas holder kurs i norsk språk og samfunnskunnskap på nivåene A1 til B2.

Åpningstider og aktiviteter: Kirkens messer er åpne for alle og det er messe på norsk mandag til fredag klokken 18,  Det er søndagsmesse hver lørdag kl 13 og søndag klokken 11.
Laudes på søndager klokken 10:30.
Polske messer torsdag og fredag klokken 19, lørdag klokken 19 og søndager klokken 09 og 16:30.
I tillegg feires det messer på andre språk.

Gå inn på katolsk drammen for å få oppdatert informasjon eller se vår oppslagstavle

Råd om skikk og bruk ved besøk: Når katolikker kommer inn i kirkerommet dypper der fingrene i vievannet i døpefonten ved inngangen og tegner seg med korsets tegn, deretter kneler de mot alteret. Gjester som ønsker det kan også gjøre dette. Man prater ikke sammen i kirken, annet en veldig veldig lavt.

Alle kan delta ved katolske messer (gudstjenester), men bare katolikker kan motta nattverd.

Om bygget/det hellige rommet: Den nåværende katolske kirken ble bygget i 1997, mens menigheten har lange røtter i Drammen. Dagens teglstein-kirke erstattet en trekirke fra 1899, som ble gitt til Den norske kirke og flyttet til Åssiden gravlund.

St. Laurentius er en moderne, katolsk kirke: Ikke like rikt utsmykket som eldre kirker, men fortsatt med bilder, glassmalerier og utskjæringer med tema hentet fra Bibelen.

En katolsk kirke er ikke en arbeidskirke, kirkerommet er et bønnens sted, man skal vende oppmerksomheten mot Gud. Kirken er åpen for alle og man kan sitte hvor man vil . Benkene et utstyrt med kneleplate slik at de som er tilstede kan knele under messen (gudstjenesten).

Menighetens historie: Fram til 1845 var det bare statskirken som kunne holde gudstjenester og danne menigheter. Utover 1800-tallet møttes katolikker i private hjem og disse dannet grunnlaget for en menighet som i 1899 startet arbeidet med å bygge en katolsk kirke på Bragernes. I løpet av de neste årene startet menigheten også både skole og sykehus.