Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige

Åpent under festivalen: lørdag 21. september kl 12-14 Mulighet for omvisning. Deltakere på busstur kommer ca 12.20.

Gateadresse: Elling Holsts gate 15

Nettsted: www.jesukristikirke.no

Menighetens dagligliv: Medlemmene i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tror først og fremst at Jesus Kristus er verdens Frelser og Guds Sønn. Selv om deres bakgrunn og erfaringer er forskjellige, er medlemmene forenet ved sitt engasjement for Jesus Kristus.

Åpningstider og aktiviteter: Alle er velkomne å delta på søndagsmøter som starter kl 11:00 og mer uformelle aktiviteter på onsdager kl 18:00 – 20:30.

Råd om skikk og bruk ved besøk: De fleste som deltar på gustjenester kler seg pent, les mer her: https://www.comeuntochrist.org/nor/gudsdyrkelse

Om bygget/det hellige rommet: Kirkebygget er fra 1960-årene. I hovedetasjen ligger selve gudstjenesterommet og dåpsrommet der menighetens nye medlemmer døpes i et basseng. I underetasjen er det en rekke mindre rom som brukes til undervisning m.m.

Menighetens historie: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er det offisielle navnet på religionen som ofte kalles mormonkirken. Kirken har menigheter, templer (Herrens hus) og kirker (møtehus) i hele verden. De skandinaviske templene ligger i Stockholm og København, mens det i Norge er kirker i de fleste større byer.

Kirken mener at Joseph Smith gjenopprettet den opprinnelige kirken som Jesus Kristus grunnla da Han var på jorden, og er i dag organisert på samme vis som på Kristi tid med lærere, profeter, apostler og disipler. De første misjonærene kom til Norge i 1851. Menigheten i Drammen ble startet i 1854 og holdt da møter i private hjem og andre lokaler fram til kirkebygget ble reist i 1960-årene. I dag er det ca. 4 600 medlemmer i Norge og litt over 16 millioner på verdensbasis.