Frelsesarmeen, Drammen korps

Frelsesarmeen, Drammen korps er åpent under festivalen: Under Drammen Sacred Music Festival ønsker menigheten gjester velkomne til å delta i eller observere det vanlige tilbudet:

 • søndag 15. september
  • kl 10.30 bønn
  • kl 11.00 gudstjeneste
 • tirsdag 17. september
  • kl 18. flerkulturell kvinnegruppe
 • torsdag 19. september
  • kl 11.30 formiddagstreff
  • kl 17.30. Barnegrupper, middag fra kl. 16.45
  • kl 19.00 ungdomsklubb
 • søndag 22. september
  • kl 19.00 konsert med Joyfull Noise

Gateadresse: Thornegt 2

Nettsted: http://www.frelsesarmeen.no/drammen/

Menighetens dagligliv: I Frelsesarmeen kalles menigheten for korps. Frelsesarmeen er mest kjent for sitt sosiale arbeid blant hjemløse og andre som trenger suppe, såpe og/eller frelse. Men Frelsesarmeen i Drammen er også en vanlig menighet med gudstjenester og andre tilbud for menighetens medlemmer. I Thornegata 2 kommer mennesker for å feire gudstjeneste, dele et åndelig og sosialt fellesskap, synge og spille, men også for å få hjelp om livet er vanskelig.

På Omsorgssenteret kan man både få praktisk hjelp som mat og klær, og finne noen som kan lytte når livet er vanskelig. Fretex er både en attføringsbedrift, bruktbutikk, produksjonsbedrift og en miljøbedrift. Bruktbutikken ligger i Ingeniør Rybergsgt 101 på Åssiden. Korpset i Drammen driver også en barnevernsinstitusjon, en fosterhjemsavdelig og et forebyggende hjelpeprogram for småbarnsfamilie: Home Start.

Åpningstider og aktiviteter: Frelsesarmeen har i tillegg til gudstjenester faste aktivteter hver uke fra de yngste til de eldste: babysang, aktivitetsgrupper for barn, søndagsskole, ungdomsklubb, konfirmasjon, formiddagstreff, kor, korps og flerkulturell kvinnegruppe, m.m.

Råd om skikk og bruk ved besøk: Alle er velkomne til menighetens møter og til å ta kontakt hvis man trenger hjelp.

Om bygget/det hellige rommet: Menigheten lokaler ligger sentralt på Bragernes i et bygg fra 1900. I tillegg til gudstjenesterom huser lokalet kontorer og Omsorgssenteret. 

Menighetens historie: Frelsesarmeen ble grunnlagt av William og Catherine Boot i England i 1865. Den gangen var navnet Øst-Londons kristne misjon.William og Catherine Boot hadde sett nøden i slummen, og måtte gjøre noe med det.

Derfor ble slagordet «Suppe, såpe og frelse» formet. De skulle vise omsorg for hele mennesket gjennom å mette den sultne, gi verdighet til den nedbrutte og forkynne Jesu ord.

Frelsesarmeen kom til Norge tidlig i 1888 og Drammen korps (menighet) ble startet samme år. Slumstasjonen ble startet i 1896. I dag driver Frelsesarmeen Omsorgssenteret, som bygger videre på det sosiale arbeidet til slumstasjonen.