Fjell kirke

Åpent under festivalen: søndag 15. september kl 18–21: Omvisning. Kan kombineres med både busstur til Lier/Bragernes og besøk hos de to moskeene i nabolaget.

Gateadresse: Solsvingen 90

Nettsted: kirken.no/fjell

Menighetens dagligliv: Fjell menighet er en den av Den norske kirke. Vi vil være et møtested for alle som bor i vår bydel. Også for de mange som ikke deler den kristne tro. Derfor inviterer vi til ulike aktiviteter og  samarbeider tett med aktører i nærmiljøet. Kirkelig Dialogsenter Drammen og Forandringshuset Drammen har også tilhold i Fjell kirke.

Åpningstider og aktiviteter: Kvinnetrening med instruktør hver mandag og onsdag 19–20.Treningen foregår i kirkens underetasje. Babysang torsdager kl. 12 (Strømsø menighetshus).  Gøy med musikk på onsdager kl. 16.30 (middag serveres først) Nabokafeen på onsdager og torsdager kl. 11 med servering av vafler, suppe, kaffe og te. 

Om bygget/det hellige rommet: Fjell kirke er bygget i mur og ble oppført i 1984. Kirken har 425 sitteplasser fordelt på kirkerom og menighetssal. Det er mulig å leie lokaler inklusiv kjøkken i underetasjen.

Menighetens historie: Tanken om en egen kirke i Fjell/Galterud-området tok form samtidig som reguleringsplanen for dette området ble utarbeidet i 1964. Der var kirken plassert omtrent hvor den nå står.

I 1967 ble Danvik, Austad og Fjell overført fra Strømsgodset menighet til Strømsø. Siden da har reisningen av en kirke på Fjell vært en sak for Strømsø menighet og spesielt for beboerne i dette området. Etter hvert ble det dannet 5 kirkeringer i området Fjell/Glaterud, og i 1971 var de første 10.000 kroner samlet inn. Utover 70-tallet fortsatte arbeidet både med å planlegge kirken og finansiere den. De første gudstjenestene ble holdt utendørs i 1971 og siden på Fjell skole. I 1980 startet Drammen kommune arbeidet med å realisere planene. I 1984 sto kirken ferdig og ble innviet 26. august.