Filadelfiakirken Drammen

Åpent under festivalen: Inviterer til omvisning i forbindelse med gudstjenesten søndag kl. 12, og tirsdag ettermiddag når kirken er full av barn kl 1730-1930.

Nettadresse: https://www.filadelfiadrammen.no

Gateadresse: Tomtegata 2

Menighetens dagligliv: Sang og musikk er sentrale ingredienser i gudstjenesten vår. Lovsang og tilbedelse er et naturlig uttrykk for vår relasjon til Gud, og vi tror at gamle og nye sanger er en verdifull skatt vi vil bruke.

En annen viktig del av gudstjenesten er forkynnelsen. Vi ønsker å løfte frem evangeliets livgivende sannheter på en enkel, forståelig og brukervennlig måte.

Barna får stort rom og er en viktig del av fellesskapet i en kirke for alle generasjoner. Alle barn fra 0-14 år har egne aldersbaserte samlinger under gudstjenesten på søndager.

Tirsdager er «Barnas dag» i Filadelfiakirken. Da møter vi barna på deres nivå med ulike interesser. Gjennom ulike aktivitetsgrupper, som koret Shout, Juniorn, Active, Outside og Lekestue, kan barn i alle aldere finne noe de liker. Vårt fokus er at barna skaper vennskap og har ett trygt og godt miljø de kan trives i gjennom hele barndommen

Fremfor alt er vi her for å gi folk det beste vi har – Jesus! Den enkelte er verdifull for Ham og for oss. Vi vil gjøre vårt beste for at liten og stor skal trives og få inspirasjon som gir det et positivt løft i hverdagen.  

Åpningstider og aktiviteter

Råd om skikk og bruk ved besøk: Menigheten ønsker at Filadelfiakirken skal ha en åpen dør for alle, uansett bakgrunn og hvor å livets reise.

Menigheten ønsker å legge til rette for at folk skal finne seg godt til rette og føle seg hjemme, selv om de ikke har vært i en kirke før. Alle er velkomne til «bare» å komme på besøk eller om de ønsker at Filadelfiakirken skal bli deres kirke. 

Om bygget/det hellige rommet

Menighetens historie: Pinsemenigheten i Drammen ble stiftet i 1921, som en av mange norske pinsemenigheter etter at engelsk-norske Thomas Ball Barratt forkynte i Norge første halvdel av 1900-tallet.