Drammen baptistmenighet

Åpent under festivalen: mandag 15. september kl 20–21 minikonsert med kirkens kor og omvisning.

Gateadresse: Torgeir Vraas plass 7

Nettsted: drammenbaptist.no

Menighetens dagligliv: Vår menighet skal være et fellesskap der det er rom for både å ha en avklart tro, men også å være søkende.

Gudstjenesten søndag formiddag, eller søndag kveld, er menighetens sentrale samlingspunkt. Vår visjon er at vi skal være ledet av Gud, være preget av omsorg og ha plass for alle. Dette skal gjennomsyre arbeidet som gjøres i kvinnegrupper, bibelgrupper, kor, familietilbud og selvsagt i gudstjenesten. JUBA for alle er uttrykk for et ønske om å bygge fellesskap på tvers av generasjonene og mellom alle som ønsker å komme til kirken.

Baptistkirken praktisere barnevelsignelse – ikke barnedåp. Det foregår i form av forbønn for barnet og familien i en gudstjeneste. Slik ønsker vi å omfatte barn og familier med Guds omsorg og samtidig la spørsmålet om tilhørighet og medlemskap være opp til barnet selv når det vokser opp.

Vi har konfirmasjonsundervisning sammen med andre baptistmenigheter på Østlandet. Det foregår i form av fire helgesamlinger for konfirmantene der man arbeider med ulike emner knyttet til etikk, livsstil, tro og religiøs praksis. Året  avsluttes med en festgudstjeneste i begynnelsen av mai. Konfirmasjon i baptistkirken forutsetter ikke at man er eller blir medlem, men er åpent for alle.

Vår pastor har vigselsrett og kirken er et vakkert rom for bryllup. Ta kontakt om du er interessert!

Åpningstider og aktiviteter: Gudstjeneste søndag kl. 11:00, UNG annenhver søndag kl. 18:00 (fra og med 1. september), JUBA for alle (samling med middag, andakt og lek) hver andre onsdag i måneden 17:00-19:00, Korøvelse mandager i like uker 19:00-21:00, Kvinneforum tirsdager i ulike uker kl 18:30, Kvinnemisjon onsdager i like uker kl. 11:30, Mannsgruppe torsdager i like uker kl. 11:00. Vi har også bibelgrupper som møtes til ulike tider i medlemmenes hjem.

Råd om skikk og bruk ved besøk: 

Om bygget/det hellige rommet: Kirken er fra 1907, bygget og finansiert av menighetens medlemmer, på samme måte som nytt tilbygg som sto ferdig i 1991. Bygningsmassen rommer kirkesal med plass til drøyt 100 mennesker, som er utstyrt med moderne lydanlegg samt piano og pipeorgel. Videre har vi menighetssal i tilknytning til kirkesalen, kjøkken og garderobe, peisestue, kontor og i kjelleren lokaler for barne og ungdomsarbeid. Første etasje har universell utforming med god atkomst til alle nødvendige fasiliteter.

Menighetens historie: Menigheten ble stiftet i 1905 og er en del av Det norske baptistsamfunn. Kirkesalen er renovert flere ganger og fremstår nå som et moderne, men klassisk kirkerom. Glassmaleriet fremst i salen, samt dåpsbassenget, fremhever baptistenes kjennetegn – at dåpen skjer på bekjennelse av tro.