Det Tyrkiske trossamfunnet

Det Tyrkiske trossamfunnet i Drammen og omegn er åpent under festivalen: søndag 15. september kl 14-16  Mulighet for omvisning, mens det er undervisning etc i moskeen. Deltakere på busstur kommer ca 14.20.

www.diyanetdrammen.com

Gateadresse: Rømersvei 4

Åpningstider og aktiviteter: Moskeen er åpen alle dager for bønn. Det er 5 bønner daglig der imamen er tilstede under bønnen. Skoleklasser o.a. som ønsker å besøke moskeen kan ta kontakt for å avtale omvisning.

Råd om skikk og bruk ved besøk: Alle besøkende må ta av skoene i gangen ved ankomst. Vi ber besøkende om å kle seg anstendig. Besøkende trenger ikke dekke til hodet, men kvinner kan bruke sjal om de ønsker det.

Om bygget/det hellige rommet: I 1958 bygget adventistsamfunnet sin kirke her og i 2008 fikk den tyrkiske menigheten kjøpe den tidligere kirken, da den nye adventistkirken i Mjøndalen var klar. I hovedetasjen ligger selve bønnerommet. Utenfor er det god plass til sko som alle besøkende tar av seg. I underetasjen er det undervisningsrom, kjøkken m.m., mens kontor o.l. rom ligger i andre etasje.

Menighetens historie: Det Tyrkiske Trossamfunnet i Drammen og Omegn er et muslimsk trossamfunn med sunni-retning. Diyanet (menigheten) ble stiftet i 1989 og samarbeider bl.a. med søstermenigheter i Sverige og Danmark.

Menighetens dagligliv: I tillegg til daglig bønn driver menigheten koranundervisning, leksehjelp og kulturundervisning. Menigheten er aktive i DOTL og har vært vertskap for flere arrangement. Menigheten arrangerer også konferanser gjennom hele året med forskjellige temaer.

Under hele Ramazan (fastemåneden) har menigheten iftar (servering av mat etter solnedgang) som er åpent for alle. Arrangerer haj og umre reiser for muslimer gjennom Diyanet. Tar imot besøk fra skoler som ønsker å lære mer om islam eller har spørsmål om islam (ungdomsskoler, videregående og høyskoler).